Kan jag få en lindrigare påföljd om jag inte erkänner ett strafföreläggande?

2019-11-04 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Har en fråga angående ringa narkotikabrott. Fick 30 dagsböter a 50 kr för innehav av 0.25 gram cannabis. Skall jag godkänna strafföreläggandet eller finns det en chans att jag kommer lindrigare undan om det går till åtal? Det är mycket pengar för mig då jag endast har studiebidrag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller påföljd vid ringa narkotikabrott och om du kan få lindrigare påföljd om du väljer att inte godkänna strafföreläggandet.

Strafföreläggande är ett alternativ till åtal. Genom att erkänna ett strafföreläggande, erkänns både gärning och den föreslagna påföljden. Om du godkänner strafföreläggandet döms du alltså för brottet och får betala den föreslagna dagsboten. Det finns fördelar med att erkänna ett strafföreläggande. Till exempel slipper du att målet går till domstol där du kan behöva inställa dig vid en huvudförhandling och du slipper även att vänta på att få besked om du döms eller inte och vad påföljden blir. Genom att erkänna strafföreläggandet vet du också vad du döms till för påföljd.

Om du förnekar brott och menar att du inte har innehaft cannabis så kan du få saken prövad av domstol genom att inte erkänna strafföreläggandet. Dina möjligheter att bli friad för brottet beror på vilken bevisning som finns mot dig. Vad gäller påföljden på 30 dagsböter så är det, det lindrigaste antalet dagsböter som kan dömas ut som påföljd för narkotikainnehav. Storleken på dagsboten bestäms utifrån den tilltalades ekonomiska förhållanden och 50 kr är det lägsta belopp som en dagsbot kan bestämmas till.

Sammanfattningsvis bör du inte erkänna strafföreläggandet om du förnekar brott. Om du inte godkänner strafföreläggandet kommer saken prövas av domstol som bedömer om du är skyldig eller inte. Om domstolen finner dig skyldig är en dagsbot på 30 á 50 kr lindrigaste möjliga påföljd. Om du erkänner brott bör du erkänna strafföreläggandet. Du slipper då också inställa dig vid domstol och kan lämna saken bakom dig fortare. För ett narkotikainnehav av den storlek som du är misstänkt för är 30 dagsböter á 50 kr den lindrigaste påföljden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll