Kan jag byta efternamn?

2020-06-08 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej jag vill byta mitt Efternamn till Nawrouzi är inte gift med personen.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Byte av efternamn

Är du gift finns det möjlighet att byta till din makes efternamn eller att ta över din makes efternamn genom att ha ett dubbelefternamn. I de fall man är sambo eller inte är gifta krävs det antingen en personlig koppling till efternamnet eller att ett helt nytt efternamn bildas.

Regler om namn och efternamn återfinns i Lag (2016:1013) om personnamn. Ett efternamn kan ändras enligt 13 § andra stycket.

13 § stadgar att en person får byta sitt efternamn till ett nybildat efternamn eller till ett befintligt efternamn som inte kan förvärvas enligt 4–12 eller 30 §, om förutsättningarna i 1419 §§ är uppfyllda eller om det annars finns särskilda skäl.

Det krävs att bytet inte hindras av någon av punkterna som anges i 15 §. Efternamnet får inte vara något som någon annan lagligen bär, vilket verkar vara fallet här. Dock stadgar 16 § ett undantag till huvudregeln att efternamnet inte får vara ett efternamn som någon annan lagligen bär.

16 § 1st. stadgar, som undantag till huvudregeln, att en person får byta till ett efternamn, om efternamnet lagligen bärs av 2 000 personer. Om efternamnet har förvärvats i enlighet med första stycket, det vill säga om den person vars efternamn du ska byta till har bytt till detta efternamn på ovan stadgat sätt, är det tillåtet att byta till det efternamnet om det lagligen bärs av färre än 2 000 personer i dagsläget.

Om situationen är sådan att rekvisiten ovan är uppfyllda kommer det vara tillåtet att byta till ditt önskade efternamn.

Med vänliga hälsningar.

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3563)
2021-01-10 Får förvaltare neka en att gifta sig?
2021-01-06 Kan syskon flytta pengar från dement förälder?
2020-12-31 Vad händer om en arvstagare avstår från sin rätt till arv?
2020-12-30 Hur kan jag få mitt myndiga barn att flytta hemifrån?

Alla besvarade frågor (88087)