FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 12/10/2018

Kan jag bli utesluten ur en fackförening på grund av att jag är aktiv i ett politiskt parti?

Kan jag bli utesluten från en facklig organisation enbart på grund av att jag är aktiv i ett politiskt parti. Jag anser att detta strider emot Europakonventionen för mänskliga rättigheter artikel 11 och 14.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag förstår din fråga såsom du undrar om det är rättsstridigt att utesluta dig ur en facklig organisation på grundval av din politiska åskådning. Du undrar även om detta strider mot EKMR, artikel 11 och 14.

Ideella föreningar får som huvudregel själva välja

Ideella föreningar, vilket fackföreningar är, får enligt svensk rättspraxis själva anta sina stadgar och vilka kravs som uppställs för medlemskap. Ideella föreningar har följdriktigt ofta regler och processer kring när medlemmar kan uteslutas ur föreningen. Eftersom ideella föreningar har rätt att själva välja villkoren för att vara medlem, innebär det att de också har en omfattande frihet att utesluta eller annars utestänga människor som enligt föreningens (eller snarare föreningens lednings) mening inte uppfyller dessa krav.

Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna (EKMR) artikel 11 ger den enskilde rätt att sammansluta sig i fackföreningar för att bevaka sina intressen. Detta stadgande har emellertid udden riktad mot staten. Det vill säga, Sverige kan inte hindra att människor sammansluter sig i fackföreningar eller annars förbjuda ideella föreningar.

Artikel 11 EKMR ger däremot ingen särskild rätt att vara med i en ideell förening i stil med ett fackförbund. Tvärtom har som sagt fackförbund och andra ideella föreningar som stark huvudregel själva rätt att ställa upp villkoren för medlemskap, och utesluta medlemmar som inte uppfyller dessa. Inte heller artikel 14 i EKMR hindrar sådan uteslutning. Svaret på din fråga är alltså att fackföreningen har rätt att utesluta dig ur föreningen för att du är aktiv i ett politiskt parti.

Sammanfattning

Ideella föreningar, vilket fackföreningar är, har rätt att själva ställa upp villkoren för medlemskap i föreningen. Föreningarna har också vittgående frihet att utesluta eller annars utestänga medlemmar som avviker från dessa villkor. EKMR:s regler om föreningsfrihet riktar sig mot staten och hur staten får bruka sin makt, och träffar därför inte privata föreningars val att utesluta en viss medlem. Fackföreningen kan följaktligen utesluta dig för att du är aktiv i ett politiskt parti.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes NorrmanRådgivare