Kan jag bli arresterad vid inresa från tidigare efterlysning?

2021-11-20 i Påföljder
FRÅGA
Hej! Jag har en fraga angaende efterlysning av Polis i Sverige. Jag lamnade Sverige 2008 och blev efterlyst av polisen i Sverige en vecka efterat. Jag hade kontakt med polisen som sa att de inte hade nagra planer pa att flyga over och hamta mig i USA. Mitt liv har andrats och jag skulle vilja komma hem pa semester men ar orolig da konsekvensen kan leda till att jag blir arresterad pa flyplatsen. Finns det nagot satt att vara saker pa att jag inte kommer bli arresterad nar jag reser in till Sverige?Tacksam for svar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utan att veta närmre varför du var efterlyst går det inte att ge ett entydigt svar. Om efterlysningen berodde på ett begånget brott kan detta ha preskriberats beroende på vilket brott det var. Det samma gäller ifall det handlade om misstanke om brott.

Om efterlysningen gällde misstanke om brott

Preskriptionstid för begångna brott kan utläsas i brottsbalken. Där går att läsa att du inte kan få någon påföljd efter

två år, om å brottet ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år,fem år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i två år,tio år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i åtta år,femton år, om svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år,tjugofem år, om fängelse på livstid kan följa å brottet.(35 kap. 1 § Brottsbalken)

Om efterlysningen gällde avtjänande av utdömt straff

Blev du istället efterlyst för att du blivit dömd till att avtjäna straff gäller andra tider. Då gäller att någon påföljd inte kommer kunna verkställas om det gått:

fem år, om fängelse ej över ett år ådömts,tio år, om fängelse på längre tid än ett år men icke över fyra år ådömts,femton år, om fängelse på längre tid än fyra år men icke över åtta år ådömts,tjugo år, om fängelse på viss tid över åtta år ådömts,trettio år, om fängelse på livstid ådömts. (35 kap. 8 § Brottsbalken)

Sammanfattning

Då det gått tretton år sedan du blev efterlyst så har påföljden för de flesta brott alltså preskriberats. Även de grövre brotten där fängelse på över åtta år preskriberas som senast 2023 om de begicks 2008. Observera dock att preskription inte sker för mord, dråp, våldtäkt, könsstympning, folkmord eller terroristbrott.

För de fall möjlighet till påföljd fallit bort finns det ingen anledning att efterlysa dig, det ska då inte finnas någon risk att du blir arresterad på flygplatsen (eller på annan plats i Sverige). Då jag inte vet exakt vad det handlar om för efterlysning kan jag inte ge ett säkrare svar än så. Det enklaste och säkraste är nog att ringa polisen och se vad de har att säga om saken.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, du är välkommen för fler frågor i framtiden!

Med vänliga hälsningar

Lucas Gardebrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?