Kan jag begära att jag får behålla min e-post till domännamn jag sålt?

2019-07-04 i Avtal
FRÅGA
För cirka 14 år sedan sålde jag min internet-domän till ett företag. De sökte upp mig, vi träffades och kom fram till ett skriftligt avtal där jag fick en mindre summa samt ett löfte om att de skulle upprätthålla min e-post-adress (utan begränsningstid). Jag hittar inte avtalet nu. Jag har epost som visar tidpunkt och NIC-SE formulär för överlåtelse från mig till företaget. Det gick i konkurs 2010, där några tidigare anställda genom nytt bolag köpte upp konkursboet.Denna epost-adressen var och är mycket viktigt för min verksamhet. Den etablerades mer än 10 år innan försäljningen av domänen. Jag skulle inte sålt domänen om jag misstänkt det strul som nu uppkommit. Under 14 år har jag fått min epost. För några veckor avbröts detta och it-företaget som sköter epost-servern hänvisade mig till företaget. De visste inte vem jag var. Efter lite diskussion fick jag tillfälligt tillbaka min epost. De kommer att avbryta detta efter sommaren. Det går att klara problemet hjälpligt men jag kan missa en hel del kontakter som jag haft under nästa 30 års internationell yrkesverksamhet och kommande information.Har jag någon möjlighet att kräva fortsatt leverans enligt avtal? Skulle det hjälpa om jag hittade det skriftliga avtalet? Jag skulle helst vilja ha tillbaka domänen som jag hade haft stor nytta av om den behållits.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga sålde du en domänadress till ett företag vari du fick ett löfte om att företaget skulle upprätthålla din e-postadress. Företaget gick sedan i konkurs och konkursboet köptes upp av bland annat några tidigare anställda. Du undrar nu om du har någon möjlighet att fortsatt kräva leverans enligt det ursprungliga avtalet.

När du ingick ett avtal med den ursprunglige köparen av avtalet blev vardera parten bunden av vad avtalet stadgade. Det innebär att företaget blev bundet att upprätthålla din e-postadress. Om företaget sedan bröt mot ert avtal hade du eventuellt kunnat begära skadestånd på grund av avtalsbrott. Huvudregeln i svensk skadeståndsrätt är att ren förmögenhetsskada leder till skadestånd endast när brott begåtts. I den inomobligatoriska skadeståndsrätten (dvs när det finns ett avtal mellan parterna) ersätts ren förmögenhetsskada helt oberoende av om den vållats av ett brottsligt förfarande. Om företaget hade brutit mot avtalet hade du således eventuellt varit skadeståndsberättigad om företaget inte upprätthöll sin del av avtalet. För skadestånd hade det krävts att du hade kunnat visa att det uppstått en ekonomisk skada, att det fanns ett orsakssamband mellan handlingen och skadan samt att det fanns adekvans mellan handling och skada (dvs. att sambandet mellan avtalsbrott och skada var tillräckligt nära).

Då företaget gått i konkurs finns det inte längre kvar och du kan inte ställa några krav mot det. Internetdomänen ägs nu av ett företag du inte har ett avtal med. Eftersom du inte har något avtal med det företag som nu äger domännamnet kan du rent juridiskt inte begära att det upprätthåller avtalet du ingått med en annan part. Du kan inte heller begära skadestånd av företaget av samma anledning; ni har inget avtal.

I ditt fall innebär det att du inte kan fortsätta kräva leverans enligt avtal eftersom du inte har något avtal med den nuvarande ägaren. Det hjälper tyvärr inte heller om du hittar det ursprungliga avtalet; det avtalet gäller mellan dig och ett företag som gått i konkurs. Det finns inte heller några juridiska möjligheter att få tillbaka domännamnet.

Min rekommendation i ditt fall är att du försöker komma överens med den nuvarande ägaren till domännamnet. För att få tillbaka domännamnet behöver du komma överens om att köpa det av dem, vilket kanske inte är aktuellt. Som jag förstår det tänker de bara låta dig ha kvar din e-postadress till efter sommaren. Kanske kan ni komma överens om att det därefter läggs ett autosvar med hänvisning till din nya adress, eller en automatisk vidarebefordran. Rent juridiskt kan du däremot inte begära något.

Om något är oklart i svaret och du behöver komma i kontakt med mig, är du varmt välkommen att skriva till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll