FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad14/06/2022

Kan jag begära att få se min ex makes bankkonton och vad händer om vi inte kommer överens om en bodelning?

Hej Jag och min fru har gjort en bodelning. Hennes jurist som har åkt ur advokatsamfundet samt suttit i fängelse 2004 1.5år samt 2008 i 1,5år för skattebrott. Sedan bodelningen var på tal krävde hon en miljon trots att vi inte hade kontaktat mäklare. Sen tog hon kontakt med denne jurist som räknade att hon hade rätt till 1,5miljoner. Han hade räknat på en värdering min fru hade lämnat som inte var korrekt. Den gällde om vi hade renoverat. Min advokat räknade ut den rätta på ca 1,2miljoner var. Då det var fuktskada i källaren som kostar ca 400 000kr att återställa vill hon inte vara med att dela på. Bilen plus 950 000kr var hennes bud annars hotade dom med att sälja huset. Nu till det jag vill ha ett svar på! Jag krävde att få se mitt ex bankkonton. Juristen svarade inte på den. Han skickar ut en tid för bodelning. Jag svarar om att tiden passar om jag få se bank konton. Juristen: Du väljer alltså att sälja huset! Hot igen Vid bodelningen krävde jag att få se bank konton! Juristen säger att det behöver hon inte visa för det är banksekretess så jag fick inte se några konto utdrag. Jag har dessutom detta samtal inspelat. Kan jag stämma dom för detta? Hur ska jag få veta om hon har pengar som hon inte vill visa? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) när jag besvarar din fråga. Lagen innehåller regler om äktenskap och äktenskapsskillnaden.

Kan jag begära att få se min före detta makas bankkonton? 

Först är det viktigt att konstatera att båda makarna har en redovisningsplikt för de tillgångar och skulder som makarna innehår från det att talan om äktenskapsskillnad väcktes fram tills dess att bodelning görs (9 kap. 3 § ÄktB). Detta innebär att både du och din make har en skyldighet att uppge för varande vilken egendom ni har och att ni inte får undanhålla egendom. Du kan inte själv begära att få information från banken om din partners bankkonton eftersom det råder banksekretess precis som advokaten sagt. Om din make däremot samtycker till att visa bankkontona är det självklart tillåtet för dig att ta del av dem. Lagen uppställer dock inget krav på att parterna ska visa sina bankkonton för varandra utan det finns en redovisningsplikt som båda parter bör följa. 

Om ni inte kommer överens om en bodelning

Du beskriver även att ni har problem med att enas om bodelningen. Om makarna inte kommer överens om en bodelning eller om du misstänker att din ex make inte uppfyller sin redovisningsplikt, kan en av makarna ansöka om bodelningsförättare hos tingsrätten (17 kap. 1 § ÄktB). En bodelningsförättare ska då se till att en bouppteckning förrättas där varje make ska uppge sina tillgångar och skulder. Om en make underlåter att lämna uppgifter till bouppteckningen kan bodelningsförrättaren ansöka hos domstolen att förelägga och döma ut vite. Du kan även begära att din ex make måste bekräfta riktigheten av en upprättad bouppteckning med ed inför domstolen (17 kap. 5 § ÄktB). Detta innebär att maken blir skyldig att bekräfta att det som angetts i bouppteckningen stämmer överens med de tillgångar och skulder som maken har. Om maken ljuger under ed kan maken dömas för mened vilket är ett straff som kan ge böter eller fängelse (15 kap. 1 § brottsbalken). Angående självaste hoten som advokaten gör är inga hot som är brottsliga eftersom det inte rör sig om hot om brottslig gärning (4 kap 5 § brottsbalken). 

Sammanfattningsvis kan du inte med säkerhet veta om det din make undanhåller tillgångar från dig. Lagen ålägger dock makarna en redovisningsskyldighet som innebär att makarna har en skyldighet att redovisa samtliga tillgångar och skulder de har fram tills dess att bodelning sker. Dock finns fortfarande risken att makarna trots sin redovisningsplikt undanhåller tillgångar. Min rekommendation är att du ansöker om en bodelningsförrättare hos tingsrätten om du misstänker att din maka undanhåller tillgångar från dig. En bodelningsförättare kan förelägga om vite och du kan även begära att makan får bekräfta riktigheten av bouppteckningen under ed. Det finns således en del skyddsregler som minimerar risken att en make/maka undanhåller tillgångar från den andra maken/makan. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om du har ytterligare frågor är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny.

Med vänliga hälsningar, 

Sandra BargabrielRådgivare