Kan jag avsäga mig uppdraget som kassör och vara kvar i styrelsen?

2019-04-16 i Föreningar
FRÅGA
Kan man sitta kvar i en ideell förening som ledamot när man avsagt sig som kassör under mandat perjoden eller blir man peratuomatik utesluten som ledamot.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör hur en ideell förening fungerar. Inledningsvis kan sägas att det saknas särskild lag om ideella föreningar. Istället får man kolla på lagar som reglerar liknande associationsformer och tillämpa dem analogt. Det finns liten vägledning om styrelseledamöter i lagarna. Därför finner vi i ditt fall bäst vägledning i era föreningsstadgar.

Troligtvis står däri något i stil med att årsmötet väljer en ordförande, en kassör och en ledamot till styrelsen. Formuleringen blir här avgörande för hur ditt svar ska besvaras. Det absolut vanligaste är att årsmötet väljer en kassör till styrelsen. Det innebär att om du avgår som kassör så lämnar du även ditt uppdrag i styrelsen generellt. Platsen i styrelsen är till följd av rollen som kassör, ordförande osv.

Skulle det dock stå i stadgan att årsmötet väljer ledamöter till styrelsen men att det sedan är upp till dessa att fördela arbetet och sina roller, så kan det finns ett utrymme att argumentera för att du kan avsäga dig din roll som kassör och fortfarande var kvar i styrelsen. Jag tror inte det här är en vanlig utformning av föreningsstadgar.

Sammanfattningsvis kan sägas att svaret på din fråga beror på utformningen av era föreningsstadgar. Högst troligt är de nog utformade så att årsmötet väljer kassör till styrelsen. Dvs. att årsmötet väljer personer till de roller som finns i styrelsen. Avsäger man sin roll som kassör avsägs också medlemskapet i styrelsen. Rollen som kassör är medlemskapet i styrelsen.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (359)
2019-08-20 Vilka krav kan uppställas i stadgan i en ideell förening?
2019-07-23 Beslut i ideell förening
2019-07-21 Regler kring årsredovisning i samfällighetsförening
2019-07-09 Väcka talan mot föreningsstämmobeslut

Alla besvarade frågor (72167)