Kan jag återkalla mitt testamente?

2020-10-15 i Testamente
FRÅGA
Hej,Jag vet inte om mitt testamente är registrerat eller förvaras någon annanstans, det får absolut inte gälla då det är skrivet under speciella omständigheter. Kan jag förstöra det jag har, skriva ett nytt och ogiltigförklara det gamla?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige finns det ingen myndighet som registrerar testamente, utan testamente får förvaras var man själv vill, exempelvis hemma eller i ett bankfack. Det finns alltså inget nationellt register där alla testamente finns registrerade.

Kan jag återkalla mitt gamla testamente?

Utgångspunkten är att ett testamente endast är giltigt om testatorn vill att det ska vara giltigt. Om man upprättat ett testamente som man sedermera vill återkalla krävs det dock att man är tydlig med att det förra testamentet inte ska gälla. Det enklaste är att man förstör det gamla testamentet och upprättar ett nytt. Om du inte har originalhandlingen av testamentet och därmed inte kan förstöra det kan du istället i ditt nya testamente skriva att tidigare upprättade testamente ska vara utan verkan.

I de fall man upprättar ett nytt testamente utan att återkalla det förra har i praxis förordnanden som överensstämmer mellan båda testamentena ansetts vara gällande medan det nya testamentet ges företräde för de delar som inte överensstämmer med det gamla testamentet. Tidigare förordnande som inte har någon motsvarighet i nyare testamente har enligt praxis betraktats som återkallade.

Du kan alltså förstöra ditt testamente och upprätta ett nytt. Du kan också upprätta ett nytt testamente och i det återkalla tidigare upprättade testamente.

Vad ska jag tänka på om jag upprättar ett nytt testamente?

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att det uppfyller de i lagen uppställda formkraven. Ett testamente måste vara skriftligt och undertecknat av testatorn och två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Det ställs även krav på vem som får vara testamentsvittne. Man får exempelvis inte bevittna ett förordnande till sig själv, en make eller sambo eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släkt- eller svågerlag eller syskon (10 kap. 4 § ÄB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2860)
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?

Alla besvarade frågor (93215)