Kan jag ansöka om tillstånd till andrahandsuthyrning i efterhand?

2020-08-31 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Jag har kontrakt på en hyresrätt sedan 2015 där jag bor tillsammans med min son. Nu är sakenatt jag arbetar på annan ort och är folkbokförd på den ort jag arbetar. I veckan fick jag en uppsägning från hyresvärden att jag hyr ut lägenheten i andra hand vilket är osant. Jag har en övernattningslägenhet lägenhet den ort jag arbetar.Jag har inte blivit informerad av den nya lag som hyresvärden hänvisar till.Jag har bestridit detta skriftligt och nu är min fråga - är jag tvungen att flytta och då har sonen ingenstans att bo.Kan jag ändå skriva ansökan om andrahandsuthyrning och rekommendera min som som hyresgäst som har tillsvidaretjänst sedan 2015.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I 12 kap. jordabalken, även kallad hyreslagen, finns det bestämmelser om vad som gäller vid andrahandsuthyrning.

Hyresrätten anses uthyrd om din son har rätt att självständigt nyttja lägenheten

En hyresrätt anses uthyrd i andrahand om hyresgästen låter en annan person använda lägenheten för självständigt brukande (12:39 första stycket JB). För att avgöra om det rör sig om ett självständigt brukande tittar man på flera olika omständigheter. Framförallt görs en bedömning av i vilken utsträckning du som hyresgäst fortfarande använder lägenheten som bostad och om den person du låter bo där har rätt att själv råda över lägenheten. En bostadslägenhet anses dock alltid vara uthyrd i andra hand om hyresgästen inte använder lägenheten som bostad i beaktansvärd utsträckning (12:39 andra stycket JB).

Även det fallet att en hyresgäst låter sitt barn använda lägenheten kan bedömas som andrahandsuthyrning. Det följer av tidigare avgöranden att domstolen i sådana fall beaktar omfattningen av förälderns (hyresgästens) boende i lägenheten och vilken ålder barnet är i. Om föräldern bara sporadiskt vistas i lägenheten och barnet har uppnått en sådan ålder då man vanligen inte längre bor tillsammans med föräldrarna, har det ansetts att barnet inte bor i lägenheten som familjemedlem utan med en självständig rätt att nyttja den. Lägenheten har då bedömts vara uthyrd i andra hand. Vad gäller ålder så blir det en bedömning i varje enskilt fall, men som exempel kan nämnas att ett barn som var 26 år ansetts uppnått en sådan ålder då man vanligen inte längre bor tillsammans med sina föräldrar.

Av din fråga framgår inte i vilken utsträckning du bor i din lägenhet eller hur gammal din son är. Jag uppfattar det dock som att du inte är så mycket i din lägenhet utan framförallt bor i övernattningslägenheten i den ort där du arbetar. Detta är en omständighet som talar för att din lägenhet anses uthyrd i andra hand till din son.

Du måste ha tillstånd för att få hyra ut lägenheten

För att få hyra ut sin hyresrätt i andra hand måste man ha tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden (12:39-40 JB). Saknar man tillstånd anses uthyrningen olovlig och det är en giltig grund för hyresvärden att säga upp hyresrätten för förverkande (12:42 första stycket p. 3 JB). Om du som hyresgäst förverkar din lägenhet tvingas du tyvärr flytta därifrån.

Tidigare gällde att hyresgästen skulle ges en chans att vidta rättelse genom att till exempel ansöka om tillstånd för uthyrningen. Sedan den 1 oktober 2019 gäller dock nya regler som innebär att denna möjlighet till rättelse har tagits bort. Du kan därför inte rädda ditt hyresavtal genom att nu i efterhand ansöka om tillstånd.

Vänliga hälsningar,

Anna Dahlenborg Akmese
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (670)
2021-04-16 Kan jag bli uppsagd från min andrahandsbostad om ägaren säljer den
2021-04-13 Hur bedöms ''självständigt brukande'' gällande bostadsuthyrning?
2021-04-12 När måste jag säga upp min andrahandshyresgäst?
2021-04-10 Jag har hyrt ut min bostadsrätt - När kan jag säga upp mina hyresgäster?

Alla besvarade frågor (91357)