Kan halvsyskon eller kusiner ärva?

2020-11-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har inga föräldrar, barn eller helsyskon. Jag har en kusin och ett halvsyskon. Vem ärver mig då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om arv hittar du i ärvdabalken.

Den legala arvsordningen
Arv fördelas enligt den så kallade legala arvsordningen, vilket är den ordning som följer av ärvdabalken och reglerar vilken familjemedlem eller släkting som ska ärva kvarlåtenskapen efter en avliden. I den legala arvsordningen finns tre arvsklasser som familj och släkt delas in i. Enligt den första arvsklassen ska arvet tilldelas den avlidnes bröstarvingar, vilket är ett annat ord för den avlidnes barn. Om en bröstarvinge är avliden men i sin tur har barn så träder dem i bröstarvingens ställe, och därmed ärver den avlidnes barnbarn istället (2 kap. 1 § ärvdabalken). Den andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar och föräldrarnas barn, dvs. den avlidnes föräldrar och syskon (2 kap. 2 § ärvdabalken). Båda föräldrarna ärver lika stor del av den avlidnes kvarlåtenskap, men om föräldrarna är avlidna så fördelas deras delar av arvet ner till deras barn istället. Alltså ärver den avlidnes helsyskon eller halvsyskon. Det innebär att ditt halvsyskon ärver hälften av din kvarlåtenskap, då arvsrätten förflyttas från din ena förälder till halvsyskonet. Om det såsom i detta fall inte finns någon förälder eller ett helsyskon i livet, så får halvsyskonet dessutom hela arvet. Om halvsyskonet skulle hinna avlida före dig så ärver halvsyskonets barn istället. Kusiner har ingen arvsrätt.

Om du skriver ett testamente
Om man inte har barn kan man däremot välja att fritt testamentera. Genom att skriva ett testamente kan du välja vem eller vilka som ska ärva din kvarlåtenskap. Det behöver inte vara en familjemedlem eller släkting. Den legala arvsordningen som jag beskrev ovan gäller i ditt fall endast om det inte finns ett testamente.

Sammanfattning
Ditt halvsyskon kommer att ärva dig om du inte skriver ett testamente och därigenom fritt väljer vem som ska ärva din kvarlåtenskap.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.

Med vänliga hälsningar,

Emilia Alfredsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3604)
2021-04-14 Om man säljer enskild egendom blir pengarna man får enskild egendom?
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?
2021-04-11 Kan jag hindras från att träffa min sambos barn?
2021-04-08 Kan man flytta inom samma kommun vid gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (91196)