Kan gester tolkas som testamente?

2020-06-15 i Testamente
FRÅGA
Innan mamma gick bort tog hon mina händer öppnade dom, låtsades lägga något i mina händer och la ihop dom och gjorde det flera gånger. Jag fattade det så att hon gav mig nycklarna till fastigheterna och menade att bara jag skulle ha dom. Vittne finns. Mamma hade aldrig gjort så med min bror, min avlidne brors barn. Kan man hävda att endast jag har ärvt fastigheter och mark och övrigt och övriga skall bli arvslösa?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret går att finna i ärvdabalken (ÄB).

Som jag tolkar det har du en bror som lever och en som avlidit men som hade barn. Detta innebär att du, din bror och din avlidne brors barn ska ta lika lott av din mammas arv (ÄB 2:1).

Hälften av din mammas egendom ska i princip alltid delas lika mellan er. Det innebär att ni har rätt till minst 16.5% var av din mammas egendom, detta kallas laglott (ÄB 7:1). Din mamma kan dock testamentera att du eller någon annan ensam ska få resterande hälft av egendomen. Skulle din mamma testamentera resterande hälft till dig skulle det innebära att du som mest kan få (50% + 16.5%) 65% av hennes egendom. Om fastigheterna utgör mindre än 65% av hennes egendom (ekonomiskt sett) så är det alltså teoretiskt möjligt att du kan få fastigheterna.

En sådan fördelning måste ske i testamente. För ett testamente finns en del formkrav. Det måste vara skriftligt och den som testamenterar ska ha skrivit under testamentet. Dessutom ska två stycken vittnen ha sett personen skriva under testamentet. Även vittnena ska underteckna testamentet (ÄB 10:1). Testatorns make, sambo, syskon, föräldrar, mor-/farföräldrar, barn eller barnbarn får inte vara vittnen. Inte heller den som testamentet riktar sig mot eller dennes närstående (dvs de precis uppradade personerna) får vara vittne (ÄB 10:4 1-2st).

Din mammas handlingar uppfyller alltså inte kraven för att klassas som testamente. Därför kan du inte genom att hänvisa till dem påstå att hon testamenterat fastigheterna till dig och att de andra ska bli arvslösa.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2787)
2021-03-03 Ändra gemensamt testamente
2021-03-02 Ogiltigförklara ett testamente
2021-03-01 Arvinge tillkännager sig efter ett år
2021-02-28 Kan man testamentera gemensamt till makar?

Alla besvarade frågor (89867)