Kan gåva till kusiner räknas som testamente?

2018-09-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Mor har ensam 4 miljoner efter Fars bortgång. Kan hon ge bort 100.000 kronor vardera till kusiner 2 st eller räknas det som testamente. Vi är 2 bröstarvingar som undrar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB). Till att börja med är du och ditt syskon som bröstarvingar berättigade efterarv efter er far. Dessutom har ni även rätt till arv efter er mor. Jag kommer dela upp mitt svar i två delar. I den första delen kommer jag att förklara hur stor del av arvet ni är berättigade efter er far. I den andra delen ska jag försöka redogöra för huruvida er mor kan ge bort pengar till era kusiner och hur mycket ni har rätt att ärva av henne.

Arvet efter er far

När er far gick bort ärvde er mor hans tillgångar med rätt för er barn (bröstarvingar) till efterarv vid er mors död (3 kap. 2 § ÄB). Eftersom att ni är berättigade efterarv efter er far ärvde er mor hans tillgångar med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att er mor får spendera arvet så som hon vill, med undantag för att hon får testamentera bort arvet (3 kap. 2 § ÄB). Anledningen till att hon inte får testamentera bort arvet efter er far är att det skulle kränka er rätt till efterarv. Efterarvet beräknas på en kvotdel av er mors totala tillgångar. Jag utgår ifrån att er mor hade egna tillgångar vid er fars bortgång och alltså inte fick ärva alla de 4 miljoner som ni nämner att hon har nu. Bedömningen varierar nämligen beroende på hur mycket pengar hon fick ärva av er far och hur mycket pengar hon hade själv vid hans död. I exemplet nedan har jag därför utgått ifrån att er mor hade 2 miljoner i tillgångar själv och ärvde 2 miljoner, även om dessa summor i realiteten ser annorlunda ut.

Exempel

Om er mor hade 2 miljoner vid er fars död och därefter fick ärva 2 miljoner kr av honom är ers mor totala innehav 4 miljoner kronor. 2 miljoner (arvet efter er far) delas därefter med 4 miljoner (egna tillgångar + arvet efter er far) = 1/2. I exemplet hade efterarvskvoten berättigat ett efterarv på ½ av er mors tillgångar vid hennes död för er bröstarvingar att dela på i efterarv efter er far.

Arvet efter er mor

När er mor går bort har ni dels rätt att ärva den kvotdel som är efterarv efter er far, dessutom har ni som bröstarvingar rätt att tillsammans ärva minst hälften av er mors tillgångar (7 kap. 1 § ÄB). Andra halvan av hennes tillgångar har hon rätt att testamentera bort eller ge bort som hon vill, så länge det inte inskränker er rätt till minst hälften av hennes tillgångar i arv. Var uppmärksam på att jag nu menar den delen av arvet som är hennes tillgångar efter att efterarvet efter er far räknats bort.

Kan hon ge bort pengarna till kusinerna?

Er mor kan ge bort pengarna till kusinerna sålänge det inte kränker någon av dessa två rättigheter.

Er rätt till efterarv efter er far får inte inskränkas. Om er mor minskar sin egendom väsentligt kan det kränka efterarvsrätten (3 kap. 3 § ÄB). Er mor får inte ge bort gåva, i det här fallet pengar, om det minskar hennes tillgångar väsentligt. I rättsfallet NJA 2013 s. 736 fastslog domstolen att 25 % är en väsentlig minskning i lagtextens mening. För att du med framgång skulle kunna åberopa regeln skulle därför din mor ha behövt skänka bort närmare 500 000 kr och inte 200 000 kr som det rör sig om här.Dessutom får inte gåvan vara att likställa med testamente så att den kränker bröstarvingarnas laglottsskydd, dvs rätten till minst hälften av er mors tillgångar (7 kap. 4 § ÄB). En gåva likställs med testamente om den getts för att gåvogivaren (i det här fallet er mor) ligger för döden. Om er mor ger pengarna till kusinerna långt före sin död kan gåvan däremot inte likställas med testamente.

Sammanfattningsvis kan hon ge bort pengarna sålänge summan inte är så stor att ert efterarv blir väsentligt mindre, dessutom får hon inte ge bort pengarna nära inpå sin död så att de likställs med testamente.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mikaela Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3335)
2019-06-17 Hur får aska gravsättas?
2019-06-17 Kan jag förbjuda barnen från att träffa en släkting på min partners sida när vi skiljer oss?
2019-06-16 Vem har ansvar för barnen vid skolutflykt?
2019-05-31 Har jag rätt att kräva del av makes pengar?

Alla besvarade frågor (70013)