Kan föreningar föreskriva lägsta och högsta antal styrelseledamöter och suppleanter istället för ett fast antal?

Vår förening ser över sina stadgar. I det nya förslaget anges att det skall vara 4st ledamöter och 1st suppleant. Då vår förening är liten (bara några lägenheter i dagsläget) förespråkade jag istället ett intervall på 3-4st ledamöter och 1-2st suppleanter för att inte riskera problem med att fylla alla platser. Det avslogs dock med argumentet att intervall inte är tillåtna. Stämmer det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Nej, det stämmer inte. Stadgarna kan innehålla intervaller. Styrelseledamöterna måste dock vara minst tre.

Det spelar viss roll vilken typ av förening ditt ärende gäller

Jag vet inte vilken typ av förening du är med i. Jag antar att det är en bostadsrättsförening, vilket innebär att svaren på dina frågor finns i lagen om ekonomiska föreningar (FL) (9 kap. 12 § bostadsrättslagen).

Om din förening är en annan slags ekonomisk förening är det också FL som gäller.

Är din förening däremot en ideell förening gäller istället följande: det finns ingen egentlig lagstiftning som begränsar vad man kan skriva i stadgarna. Din förening är då alltså fri att föreskriva intervaller.

Styrelsen måste ha minst tre ledamöter

Som du nog vet är föreningsstadgarna en förenings ”grundlag”. I den kan din förening reglera hur den ska fungera.

FL begränsar dock vad din förening kan reglera i stadgarna. En förenings styrelse måste ha minst tre ledamöter (6 kap. 1 § första stycket FL). Förutom den begränsningen är din förening fri att föreskriva det antal styrelseledamöter den vill ha.

Någon motsvarande begränsning finns inte för suppleanter.

Stadgarna kan innehålla intervaller

Din förenings stadgar kan innehålla intervaller, så länge som lägsta antalet styrelseledamöter är tre.

Det framgår också uttryckligen av FL att man kan ha intervaller. Stadgarna ska nämligen ange ”antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter” (2 kap. 2 § första stycket sjätte punkten FL, min kursivering. Samma skrivning finns i 9 kap. 5 § första stycket åttonde punkten bostadsrättslagen).

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med föreningsstadgar är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000