FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/04/2018

Kan föräldrar tvinga barn att delta i aktiviteter?

Hej, låt oss säga att ens föräldrar tvingar på en sport, måste man gå på den? Kan ens föräldrar tvinga på en aktiviteter?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga hittar i vi föräldrabalken (FB).

Jag kommer i mitt svar förutsätta att barnet är under 18 år, detta på grund av att föräldrarna då har ett ansvar för vårdnaden av barnet (FB 6 kap. 2 § första stycket). Är barnet däremot över 18 år kan föräldrarna inte tvinga barnet att delta i aktiviteter.

Föräldrar har ett ansvar för barns personliga förhållanden (FB 6 kap. 2 § andra stycket). Föräldrarna har alltså en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga intressen, men då ska föräldrarna också ta hänsyn till barnets önskemål. Denna skyldighet att ta hänsyn till barnets önskemål ökar ju äldre barnet är (FB 6 kap. 11 §).

Barnets bästa är avgörande (FB 6 kap. 2 a § första stycket). Här ska också hänsyn tas till barnets vilja, denna skyldighet ökar ju äldre och mognare barnet är (FB 6 kap. 2 a § tredje stycket).

Slutsats

Är barnet över 18 år så kan inte föräldrarna tvinga barnet att delta i en sport.

Är barnet under 18 år finns visst utrymme för föräldrarna att tvinga barnet att delta i en sport. Men då föräldrarna även ska ta hänsyn till barnets önskemål. Är föräldrarnas mål att barnet ska vara mer fysiskt aktiv borde detta lösas genom annan aktivitet som barnet faktiskt vill delta i.

Jag hoppas mitt svar varit till vägledning. Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik ÅkessonRådgivare