kan föräldrar ge bort barns egendom?

2020-11-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
En moster och farbror testamenterar en stuga till mosterns systers barn. Systern bor dock och renoverar huset som sommarstuga. Dock många år efter skriver systern ett gåvobrev på huset till en tredje person. Är det möjligt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barnets rättshandlingsförmåga

När ett dödsbo har skiftats och testamentstagaren har fått ut egendomen så har testamentstagaren full äganderätt över egendomen. Det innebär då att man får själv råda över egendomen och man kan testamentera bort den. Det är dock lite komplicerad när testamentstagaren är under 18 år. Detta eftersom enligt huvudregeln får en underårig inte råda över sin egendom själv (9:1 FB).

Egendomen, som barnet har fått genom testamente, tillfaller då förmyndaren för att råda över till dess att barnet har fyllt 18 år. Oftast är det barnets föräldrar som är förmyndare (10:2 FB).


Förmyndares skyldighet

Föräldrar som är förmyndare bestämmer hur barnets tillgångar ska användas eller placeras och företräder sitt barn i bl.a. ekonomiska angelägenheter (12:1 första stycket FB). Den här huvudregeln gäller dock inte om det i testamentet finns ett villkor att egendomen skall stå under förvaltning av någon annan än förmyndaren, utan bestämmanderätt för förmyndaren, och med angivande av vem som skall utöva förvaltningen (särskild förvaltning) (12:1 andra stycket FB). Finns inte ett sådant villkor, ska förmyndaren företräda barnet så länge det inte ska göras av någon annan enligt lag (12:1 tredje stycket FB).

Förmyndare skall omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde (12:3 FB). Förmyndares står under överförmyndarens tillsyn och är skyldig att lämna upplysningar som begärs av överförmyndaren (12:9 FB).

Utöver de ovannämnda får föräldrar inte ge bort den omyndiges egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den omyndiges ekonomiska villkor (13:11 FB). Föräldrarna avgör själva i vilken utsträckning gåvor och presenter kan ges. Om gåvan står i missförhållande till den omyndiges ekonomiska villkor kan egendomen återkrävas.


Svar på din fråga

Generellt gäller det att om ett barn är under 18 år så ska föräldrarna, som är förmyndare, ta hand om barnets egendom. Föräldrarna har rätt att bestämma hur barnets tillgångar ska användas. Föräldrarna är skyldiga att ta hänsyn till barnets intresse och handla på det sätt som har bäst nytta för barnet. Dessutom får föräldrar inte ge bort barnets egendom. Om föräldrarna inte tar hänsyn till barnets intressen och orsakar skada kan de bli skadeståndsskyldiga gentemot barnet (12:14 FB). Vad som är det bästa för barnets intresse ska bedömas i det enskilda fallet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3617)
2021-05-10 Får en framtidsfullmaktsgivare företräda sig själv?
2021-05-10 Kan sambo begära kompensation för obetalt arbete från dödsbo
2021-05-08 Jag har en farbror från
2021-05-07 Fullmakt eller testamente - vad är bäst?

Alla besvarade frågor (92193)