Kan förälder göra barn arvlösa?

Hej!

Jag känner en person som har två barn från ett tidigare förhållande och två barn från det nuvarande, då han är gift med den här kvinnan. Den andra kvinnan och barnen har han inte träffat på flera år då dem inte vill ta kontakt med honom. Min fråga är om han kan avskriva sina två tidigare barn från testamentet? Finns det någon chans att han kan lämna de två tidigare barnen utan arv när det gäller alla hans tillgångar? Vad jag har hört så kan man skriva upp alla tillgångar vad som går till vem men att det inte är säkert att de andra två barnen lämnas utan arv, då dem kan kräva det, stämmer detta? Tacksam för hjälp!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Reglerna om arv och testamente finns i ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637

Som huvudregel ska den avlidnes barn ärva lika stor del var (arvslott), 2 kap 1 § ÄB. Då mannen i fråga är gift kommer hans fru att ärva den del av kvarlåtenskapen som skulle ha tillfallit deras gemensamma barn och barnen får istället rätt till efterarv när mamman avlider. Särkullbarnen har dock rätt att få ut sitt arv direkt, 3 kap 1 § ÄB. Genom att upprätta ett testamente kan en förälder ändra denna fördelning och exempelvis gynna vissa barn framför andra. Barn har dock alltid rätt att utfå sin laglott, som är hälften av arvslotten, 7 kap 1 § ÄB. Om mannen ifråga upprättar ett testamente som anger att all egendom ska tillfalla hans två barn som han har med sin nuvarande fru, har särkullbarnen rätt att påkalla jämkning av testamentet och på så vis få ut sin laglott, 7 kap 3 § ÄB.  

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Linda OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning