Kan folktandvården tvinga mig betala avgift om jag inte kommer?

FRÅGA
Ger 15 a § tandvårdslagen verkligen Folktandvården rätt att kringgå avtalslagens huvudprincip om anbud och accept (1 kap. 1 § Avtalslagen)?Enligt 15 a § tandvårdslagen får Folktandvården debitera en avgift om patienten utebliver från ett "avtalat tandvårdsbesök". Räcker det verkligen då att Folktandvården skriftligen informerar om att du kallats och att uteblivet besök kommer att debiteras, dvs endast anbudsdelen av avtalet? Finns det några fall som har prövats någonstans?Neden finns ett tidigare svar från på LawlinKallelse till folktandvård, uteblivet besök debiteras2018-08-31 i HÄLSO- OCH SJUKVÅRDFRÅGAFår folktandvården skicka ut kallelse, utan avtal och sen kräva betalt om man inte kommer.Ska inte båda parter vara överens om en tid som bokas?Vad jag har förståt, så ska man inte aktivt behöva tacka nej till avtal.SVARHej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har förstått alldeles riktigt gällande allmänna avtalsprinciper. Ett avtal kräver ett anbud och en accept, (1 kap. 1 § Avtalslagen). I de flesta fall krävs det två aktiva handlingar, även om det finns undantag.När det gäller folktandvården så regleras detta i en särskild lag kallad tandvårdslagen.Folktandvården har möjlighet att debitera en patient för uteblivet besök på grund av kostnader som kan ha uppkommit genom det uteblivna besöket, (15 a § tandvårdslagen). Detta förutsätter dock att du blivit informerad om att du kommer kallas till kliniken och att uteblivet besök debiteras.
SVAR

Hejsan!

Enligt avtalslagen 1§ förstår du helt rätt angående accept och utbud. Avtalslagen är stommen i svensk avtalsrätt och är en lag som man faller tillbaka på när det inte finns en specifik lag att gå på, så kallat speciell rätt. Speciell rätt finns till exempel i konsumentköpslagen, köplagen och konsumtjänstlagen. Som ovan nämnt så gäller avtalslagen när någon annan lag inte gäller.

Avtalslagen gäller ytterligare specifikt för civilrätt, det vill säga, för juridik där både är civilpersoner. Exempelvis bolag mot bolag, bolag mot person, person mot person. Tandvårdslagen reglerar stat mot person vilket gör att lagen hamnar i statlig förvaltningsreglering. Staten däremot kan påtvinga personer att betala utan samtycke, ett exempel på skattelagstiftningen. Enligt regeringsformen 2kap 20§ - 25§, kan staten påtvinga sina medborgare inskränkningar i alla fri- och rättigheter om detta anses vara befogat.

Sammanfattningsvis kan avtalslagen inte stoppa statlig lag att binda medborgare att betala om dessa inte kommer till en bokningar som tandvården har gjort.

Allt gott!

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (864)
2021-05-06 Får ett barn skjuta med luftgevär i skogen om en vuxen är närvarande?
2021-05-06 Begreppet ''Särskilda skäl''
2021-05-04 När kom lagen om att man behöver tillstånd för luftpistol?
2021-05-04 Var kan jag läsa om pågående lagstiftningsärenden?

Alla besvarade frågor (92054)