Kan folktandvården tvinga mig betala avgift om jag inte kommer?

FRÅGA
Ger 15 a § tandvårdslagen verkligen Folktandvården rätt att kringgå avtalslagens huvudprincip om anbud och accept (1 kap. 1 § Avtalslagen)?Enligt 15 a § tandvårdslagen får Folktandvården debitera en avgift om patienten utebliver från ett "avtalat tandvårdsbesök". Räcker det verkligen då att Folktandvården skriftligen informerar om att du kallats och att uteblivet besök kommer att debiteras, dvs endast anbudsdelen av avtalet? Finns det några fall som har prövats någonstans?Neden finns ett tidigare svar från på LawlinKallelse till folktandvård, uteblivet besök debiteras2018-08-31 i HÄLSO- OCH SJUKVÅRDFRÅGAFår folktandvården skicka ut kallelse, utan avtal och sen kräva betalt om man inte kommer.Ska inte båda parter vara överens om en tid som bokas?Vad jag har förståt, så ska man inte aktivt behöva tacka nej till avtal.SVARHej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har förstått alldeles riktigt gällande allmänna avtalsprinciper. Ett avtal kräver ett anbud och en accept, (1 kap. 1 § Avtalslagen). I de flesta fall krävs det två aktiva handlingar, även om det finns undantag.När det gäller folktandvården så regleras detta i en särskild lag kallad tandvårdslagen.Folktandvården har möjlighet att debitera en patient för uteblivet besök på grund av kostnader som kan ha uppkommit genom det uteblivna besöket, (15 a § tandvårdslagen). Detta förutsätter dock att du blivit informerad om att du kommer kallas till kliniken och att uteblivet besök debiteras.
SVAR

Hejsan!

Enligt avtalslagen 1§ förstår du helt rätt angående accept och utbud. Avtalslagen är stommen i svensk avtalsrätt och är en lag som man faller tillbaka på när det inte finns en specifik lag att gå på, så kallat speciell rätt. Speciell rätt finns till exempel i konsumentköpslagen, köplagen och konsumtjänstlagen. Som ovan nämnt så gäller avtalslagen när någon annan lag inte gäller.

Avtalslagen gäller ytterligare specifikt för civilrätt, det vill säga, för juridik där både är civilpersoner. Exempelvis bolag mot bolag, bolag mot person, person mot person. Tandvårdslagen reglerar stat mot person vilket gör att lagen hamnar i statlig förvaltningsreglering. Staten däremot kan påtvinga personer att betala utan samtycke, ett exempel på skattelagstiftningen. Enligt regeringsformen 2kap 20§ - 25§, kan staten påtvinga sina medborgare inskränkningar i alla fri- och rättigheter om detta anses vara befogat.

Sammanfattningsvis kan avtalslagen inte stoppa statlig lag att binda medborgare att betala om dessa inte kommer till en bokningar som tandvården har gjort.

Allt gott!

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack Bihn, OK, så avtalsrätten gäller alltså ej för avtal mellan stat och person utan där gäller förvaltningsreglering. Rätt uppfattat? Vad säger i sådant fall förvaltningsregleringern om vad som menas med "avtalat tandvårdsbesökt", vilket är det som står i 15 a § tandvårdslagen. Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att ett sådant "avtal" ska anses ingånget? Om tandvården på eget initiativ, skriftligen kallar en person till tandvård, och denna person inte har förstått konsekvenserna av att inte komma eller avboka tandläkarbesöket, t ex pga språkproblem eller pga att brevet aldrig kommit fram (slängts av annan person), kan det då anses att ett "avtalat tandvårdbesök" genomförts? Vänligen Martin
2019-08-01 00:43
CG Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-01 15:31
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (599)
2019-09-13 Vad bör man tänka på för att göra rätt enligt GDPR?
2019-09-13 Behövs det några specifika tillstånd för att bedriva en onlinehandel med alkohol drycker?
2019-09-09 Finns det lagstadgade rättigheter specifikt för äldre personer?
2019-09-08 När blev föreningsrätten skyddad genom lag?

Alla besvarade frågor (72860)