Kan flera bröstarvingar föra gemensam klandertalan eller måste varje arvinge väcka egen klandertalan av testamente?

2020-05-14 i Testamente
FRÅGA
Måste de som vill klandra ett testamente lämna in varsina klander till tingsrätten eller kan man föra en gruppklander där flera bröstarvingar klandrar ett testamente?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om testamentet och bland annat klander finns reglerat i ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga som att du är bröstarvinge och att det finns flera bröstarvingar som vill klandra testamentet och om det är möjligt att föra ett grupptalan eller om man måste göra varsin.

Klander av testamente

Den som anser att ett testamente är ogiltigt och är bröstarvinge/legal arvinge kan klandra testamentet. En klandertalan ska inkomma till en domstol: tingsrätt - inom sex månader. Räknat från dagen för delgivningen av testamentet (14 kap. 5 § första stycket ÄB). Endast en arvinge kan klandra ett testamente (13 kap. 1 § ÄB).

Den arvinge som har godkänt ett testamente har däremot förlorat rätten till att föra klandertalan (14 kap. 4 § första stycket ÄB).

Kan man föra en gemensam klandertalan eller måste man göra en egen klandertalan?

Givet att tidsfristen (sex månader) inte löpt ut är det alltså möjligt att klandra testamentet i domstol. Däremot har en klandertalan bara rättslig verkan i förhållande till den bröstarvinge som väckt talan och den testamentstagare som man har stämt i och med klandertalan. Det innebär att när exempelvis en bröstarvinge klandrar ett testamente, gäller det endast den del av testamentet som avser dennes egen del.

Om det finns fler bröstarvingar som vill klandra ett testamente, krävs det att de för en egen klandertalan som då endast avser deras egen del av testamentet. Om ingen sådan talan görs inom sex månader kommer alltså - oberoende av att en annan arvinge har fört klandertalan och fått bifall i domstolen, testamentet få laga kraft i förhållande till deras respektive egen del av testamentet.

Av bestämmelserna i lagen framgår om det finns fler arvingar, ska samtliga få varsin delgivning, bestämmelsen ger också uttryck för att om flera arvingar skulle vara missnöjda med ett testamente, måste de själva föra sin egen talan (14 kap. 4 § tredje stycket och 14 kap. 5 § första stycket ÄB)

Sammanfattningsvis kräver en klandertalan dels att man väckt talan inom sex månader från att delgivningen gavs, dels att varje arvinge för en egen klandertalan och väcker en klandertalan i domstol. Det är alltså inte möjligt att gå ihop och göra en gemensam klandertalan, utan varje arvinge måste väcka en egen talan eftersom det domstolen tittar på när en klandertalan väcks, den som väckt talan och dennes egen del av testamentet. Det har även i praxis fastställts - att en klandertalan har rättsverkan mot den arvinge som väckt talan och den testamentstagare man stämt (NJA 2015 s. 290).

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2820)
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?

Alla besvarade frågor (91260)