Kan ett tilläggsklausul resultera i att särkullbarnet får allt arv?

2019-01-30 i Testamente
FRÅGA
Min hustru och jag ägde ett hus tillsammans. Jag ägde 3/5 te delar och min hustru 2/5 te delar.Efter några år började min hustru att må sämre varför hon ville skänka 100000 till sitt barnbarn efter hennes död. Hon skrev ett tilläästest4amente till det ursprungliga. När så min hustru avled och arvskifte skulle ske så visade det sig enligt vår jurist att särkullebarnet skulle ärva min hustrus alla hennes tillgångar. Om detta nämnde vår jurist ej någonting. Och på det viset blev jag helt utan arv från henne vilket ej var meningen från början.Särkullebarnet fick 2/5 te delar huset samt alla hennes tillgodohavanden på sitt personkonto och diverse fondandelar. Dessutom skulle jag betala legatet till hennes barnbarn. Sonen fick 1/5 te del av huset +,bankmedel 281923+ fonder 122021+ 158728 lösöre 14000+lösen från mig 78664 + samt cirka 32000 i löröre Totalt 651336 kronor. Huset värderades till 2 miljoner.Detta arvskifte gick mig helt förbi.Kan det vara så att tillägstestamentet ger hela arvet till särkullebarnet? Om detta sade vår jurist ingenting.Han skulle ha informerats oss om detta faktum då hade tillägstestamentet alldrig skrivits.Jag känner min grundlurad.
SVAR

Hejsan!

Jag förutsätter vid svaret att tilläggstestamentet endast innehåller tillägget på att hon skulle skänka 100 000kr till sitt barnbarn. Tillämplig lag är ärvdabalken och jag kommer att hänvisa till denna lagen om inget annat nämns.

Tilläggstestamentet
Ett tillägg av detta slag kan inte resultera i att hela arvet går till särkullbarnet. Enligt 3kap 1§ ska maken ärva allt om inte den ena maken har ett särkullbarn. Om din hustru hade ett särkullbarn ska detta barnet ärva allt om inte denne har avstått från arvet enligt 3kap 9§.

Man kan testamentera bort arvet till sin make för att undvika detta. Emellertid har ett barn alltid rätt till sin halva sitt arv från sin förälder, en s.k laglott, 7kap 1§ och . Om fallet är så att hon skrev i testamentet att allting skulle gå till dig så har hennes särkullbarn alltid rätt till hälften genom att påkalla jämkning. Om så inte var fallet, så har särkullbarnet rätt till hela arvet.

Jag rekommenderar
Det förefaller vara så att juristen har gjort fel vid skrivandet av det första testamentet, alternativt att han/hon inte kunde skriva ett avtal som återspegla eran vilja. Med detta bör du återkoppla till avtalet angående tjänsten mellan dig och juristen och huruvida du kan påkalla skadestånd i och med fel i tjänsten. Jag kan tyvärr inte kommentera testamentet och huruvida man kan avläsa vad testamentet säger om din makes vilja men jag rekommenderar emellertid att du återkopplar till testamentet och ser om det finns skriven om huruvida hon ville testamentera bort allting till dig. Om inte, så förefaller det ganska svårt att få rätt till hennes kvarlåtenskap om inte något annat dokument uttrycker hennes vilja.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2144)
2019-05-26 Medför ett oriktigt datum att testamentet blir ogiltigt?
2019-05-25 Formulering i ett testamente
2019-05-22 Kan mitt halvsyskon krångla till testamentet efter arvsskiftet?
2019-05-21 träda in för avliden testamentstagare

Alla besvarade frågor (69302)