Kan ett testamente ogiltigförklaras om testatorn är dement?

2020-06-07 i Testamente
FRÅGA
Jag är enda barnet. Min mor har en demenssjukdom och har fått en förvaltare. I samband med begäran om förvaltarskap skrev en läkare ett intyg om att mor var dement, lättledd och i behov av förvaltarskap.Det visar sig att mors systerdotter två veckor före läkarbesöket har hjälpt henne att upprätta ett testamente till sin förmån. De som bevittnade testamentet ångrade sig och ville ta tillbaka sin namnteckning men mammas systerdotter skickade in testamentet till advokatbyrån.Kan ett sådant testamente vara gällande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om testamente finns i ärvdabalken (ÄB). Jag kommer nedan att redogöra för vilka krav som ställs för att ett testamente ska vara giltigt.

Vad krävs för att ett testamente ska vara rättsligt giltigt?

Den som skriver testamentet (testatorn) måste vara minst 18 år gammal (9 kap. 1 § ÄB).Testatorn får inte lida av en psykisk störning när testamentet upprättas (13 kap. 2 § ÄB).Testamentet ska som huvudregel vara skriftligt (10 kap. 1 § ÄB).Testamentet ska bevittnas av två personer (10 kap. 1 § ÄB).Vittnena måste vara över 15 år gamla och får inte lida av någon psykisk störning. Familjemedlemmar eller nära släktingar får inte vara vittnen, och inte heller testamentstagare (10 kap. 4 § första stycket ÄB).

Som framgår ovan uppställs ett krav på testatorns mentala tillstånd i samband med upprättandet av testamentet. Det är med andra ord ett krav att din mor inte får lida av en psykisk störning när testamentet upprättas. Demens utgör enligt rättspraxis en giltig anledning till att få ett testamente ogiltigförklarat. Varje fall bedöms dock individuellt, och du behöver kunna visa att din mor på grund av demens inte hade förmåga att uttrycka sin vilja, vilket läkarintyget ger stöd för.

Ett testamente ska spegla testatorns önskemål, och om din mor blivit lurad, manipulerad eller övertalad att upprätta testamentet är det inte giltigt (13 kap. 3 § ÄB).

Hur ogiltigförklarar man ett testamente?

För att göra testamentet ogiltigt behöver du väcka en klandertalan inom sex månader från det att du tagit del av testamentet (14 kap. 4-5 §§ ÄB). Talan ska väckas hos tingsrätten.

Vad gäller om testamentet är giltigt?

Om det skulle visa sig att din mors testamente är giltigt och egendomen testamenterats bort till din mors systerdotter har du i egenskap av bröstarvinge rätt att få ut din laglott. Laglotten är hälften av det arv som skulle tillfalla dig efter din mor, alltså 50% av kvarlåtenskapen eftersom du är hennes enda barn (7 kap. 1 och 3 §§ ÄB).

Sammanfattning?

För att få testamentet ogiltigförklarat på grund av din mors demens behöver du visa att din mor inte var psykiskt kapabel att upprätta testamentet vid tidpunkten då det skrevs. Ett råd till dig är att du vänder dig till läkaren som skrev intyget, för att få en bedömning av din mors psykiska tillstånd när hon skrev testamentet två veckor före läkarbesöket.

Om du vill klandra testamentet måste du väcka en klandertalan inom sex månader från att du tagit del av testamentet. Gör du ej det kommer testamentet betraktas som giltigt.

Om testamentet bedöms vara giltigt har din mor testamenterat bort egendomen till din mors systerdotter. Du som bröstarvinge har fortfarande rätt att få ut din laglott, motsvarande 50% av kvarlåtenskapen.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2721)
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (88146)