Kan ett särkullbarn ärva efter maken som inte är dennes förälder?

Min far gifte om sig och skaffade två nya barn med en kvinna som också hade ett tidigare barn. Min fars hustru gick bort för en tid sedan och min far ansåg att det barnet till hans nya hustru som är särkullbarn bör få ut sin arvslott/laglott så det var klart och inte komplicerade vid hans egen bortgång.

Nu vid min fars bortgång visar det sig att det barnet, särkullbarnet, även har en arvslott efter min far, vilket jag inte förstår.

Hur kan hon få ut både hela sin lott efter sin mor som särkullbarn från ett tidigare äktenskap och sedan ärva en fjärdedel efter min far?

Lawline svarar

Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!


Särkullbarns arvsrätt
Särkullbarn har rätt att få ut hela sitt arv vid bortgången av en förälder som har gift om sig, se Ärvdabalken (ÄB) 3 kap. 1 §. Om din fars hustrus dotter skulle avstå från den rätten så får hon en arvsrätt efter din far, se ÄB 3 kap. 9 § och 2 §.

Det finns även en regel kallad prisbasbeloppsregeln som kan ha gett henne rätt till arv efter din far. Denna regel är en skyddsregel för den make som fortfarande lever för att de ska ha en viss ekonomisk trygghet, se ÄB 3 kap. 1 §. Om detta blev aktuellt vid din fars hustrus bortgång skulle hennes dotter få arvsrätt efter din far.


Arvsrätten efter din far
Eftersom jag inte vet hur arvet fördelas efter din fars hustrus bortgång så vet jag inte om hennes tidigare barn har fått någon arvsrätt efter din far.


Sammanfattning
Om dottern fick ut hela sitt arv efter sin mors bortgång har hon inte arvsrätt i din fars dödsbo. Om hon däremot inte fått ut hela sitt arv så får hon en arvsrätt efter din far.

Då jag inte vet hur arvsfördelningen såg ut vid din fars hustrus bortgång vet jag inte om hennes tidigare barn har en arvsrätt efter din far.Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Malin WaldénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning