Kan ett särkullbarn ärva av sin styvförälder om barnet redan har fått ut sin arvslott när dennes förälder avled?

2021-09-06 i Särkullbarn
FRÅGA
Vad gäller med särkullebarn och arvslott.Om dom tar ut sin laglott och inget testamente finns, kan dom senare när styvföräldern avlider kräva ytterligare arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om två personer gifter sig och att makarna eller någon av dem har egna barn sedan tidigare, så är barnet/barnen till den make som avlider ett särkullbarn. Den efterlevande maken är alltså styvförälder till särkullbarnet/barnen. Jag tolkar därmed din fråga som att den första arvlåtaren gifte sig och att arvlåtaren hade barn sedan tidigare som den andra maken inte var förälder till. Sedan avlider även den efterlevande maken, som alltså inte är förälder till barnet, och du undrar då om särkullsbarnet också får ärva den efterlevande maken/styvföräldern.

För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB).

Bodelning innan arvskifte

Innan arvet skiftas så sker en bodelning om den avlidna personen är gift. Den avlidnes kvarlåtenskap beräknas, dvs. summan av den avlidnes halva av de gemensamma tillgångarna/giftorättsgodset samt eventuell enskild egendom enligt äktenskapsförord.

Efterlevande make ärver kvarlåtenskapen

Om den som avlidit var gift så går kvarlåtenskapen som huvudregel först till den efterlevande maken (ÄB 3 kap. 1 § första stycket första meningen). Gemensamma barn får ut sitt arv först efter att båda makarna avlidit även om de är bröstarvingar och egentligen ska ärva först (ÄB 2 kap. 1 §). Gemensamma barn får så kallat efterarv.

Särkullbarnets arvsrätt när dennes förälder avlider

Principen om att efterlevande make ärver först gäller dock inte om arvlåtaren har särkullbarn. Särkullbarn har rätt att få ut sin arvslott direkt när den första maken avlider, dvs. när deras förälder avlider (ÄB 3 kap. 1 § första stycket andra meningen).

Särkullbarn har dock möjlighet att avstå sin rätt till arvslott, men eftersom du skriver att särkullbarnet tog ut sin laglott så har särkullbarnet inte avstått sin direkta rätt till arv när föräldern avlider. Vid avstående har särkullbarnen istället rätt att ta del av den efterlevande makens kvarlåtenskap när denne avlider, på samma sätt som gäller för gemensamma barn (ÄB 3 kap. 2 §).

Särkullbarnet har inte arvsrätt när styvföräldern avlider

Ifall särkullbarnet inte avstår rätten till sin arvslott, så har de utnyttjat sin arvsrätt och de kan därmed inte få mer i arv när styvföräldern avlider. Detta eftersom särkullbarnet inte ingår i den legala arvsordningen för styvföräldern då särkullbarnet inte är styvförälderns egna barn (ÄB 2 kap. 1 § jämte 4 §).

Särkullbarnet får inte rätt att ärva mer från styvföräldern om det inte finns något testamente, vilket du skriver att det inte finns.

Sammanfattning

Särkullbarnet har rätt att utnyttja sin arvsrätt redan när dess förälder avlider, vilket du även skriver att särkullbarnet har gjort. Den efterlevande maken/styvföräldern har alltså inte rätt till att ärva särkullbarnets del när dennes make avlider, om särkullbarnet inte väljer att avstå sin rätt till arvet. I och med att särkullbarnet har utnyttjat sin arvsrätt från sin förälder, så kan den inte kräva mer i arv när styvföräldern avlider. Detta eftersom särkullbarnet inte ingår i styvförälderns legala arvsordning.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?