Kan ett gift par bevittna ett testamente?

Kan ett gift par vara vittnen till ett testamente?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om vittnen till testamente finns i 10:4 ärvdabalken (ÄB).

I första stycket ställs dessa krav:

-Vittnet får inte vara under 15 år.

-Vittnet får inte lida av en psykisk störning som medför att vittnet saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen.

-Vittnet får inte vara make eller sambo med testatorn.

-Vittnet får inte stå i rakt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag med testatorn.

-Vittnet får inte vara syskon till testatorn.

I andra stycket ställs dessa krav:

-Vittnet inte får bevittna ett testamente vid förordnande till honom själv eller till sin make.

-Vittnet inte får bevittna ett testamente vid förordnande till någon i sådant släktskap eller svågerlag till honom som avses i 1 st.

Om det gifta paret uppfyller kraven i denna paragraf finns det inget som hindrar paret från att vara vittnen.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa LundgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”