FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder04/08/2022

Kan ett erkännande av gärningspersonen idag leda till att hen döms för detta brott som begicks för mer än tio år sedan?

Hej. Jag undrar om det på något sätt finns risk för att bli straffad om man erkänner brott långt efter det begicks? Till exempel om vi skapar en podcast eller film i vilken man pratar om hur man rånade butiker & personer, stal fordon och transporterade droger in till Sverige. Beskriver i detalj och även visar bilder. Vad kan hända 10-20 år efter? Det handlar inte om mord eller brott på den nivån.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga! 

Vilka regler om preskription gäller för brott?

De flesta brotten har en så kallad preskriptionstid. Preskriptionstid är den tid som normalt sett löper från och med den dag då brottet begicks fram till den dag då gärningspersonen inte längre kan straffas för brottet. Brottet är preskriberat när preskriptionstiden har passerats utan att den misstänkte har häktats eller fått tagit del av beslut om väckande av åtal. Vilken preskriptionstid som gäller varierar med hänsyn till gällande straffskala för brottet (jämför 35 kap. 1 § brottsbalken (BrB)).

Preskriptionstiden för brottet är

  • två år, om straffet högst kan leda till ett års fängelse 
  • tre år, om straffet kan leda till mer än ett års fängelse men högst två år
  • tio år, om straffet kan leda till mer än två års fängelse men högst åtta år
  • femton år, om straffet kan leda till mer än åtta års fängelse och 
  • tjugofem år, om straffet kan leda till livstidsfängelse.

De allvarligaste brotten kan aldrig preskriberas. Detta gäller för särskilt uppräknade brott som till exempel mord, dråp, våldtäkt och terrorism (35 kap. 2 § BrB).

Preskriptionstiden börjar som huvudregel räknas från den dag då brottet begicks (jämför 35 kap. 4 § första stycket BrB). För vissa brott krävs det däremot att den ansvarsgrundande handlingen lett till en viss effekt för att straffansvar ska aktualiseras. Detta gäller till exempel för stöld som förutsätter att tillgreppet orsakar skada för den bestulne (jämför 8 kap. 1 § BrB). Även rån kräver att en viss effekt har inträtt för att brottet ska anses vara fullbordat. Rånet ska nämligen orsaka trängande fara för den hotade (jämför 8 kap. 5 § BrB). För brott som kräver att en viss effekt uppfylls ska i stället preskriptionstiden börja räknas från den dag då denna effekt inträdde (jämför 35 kap. 4 § första stycket BrB).

Vad gäller i din situation?

I din fråga nämner du brotten rån, stöld och narkotikainnehav. Rån har en straffskala på ett till sex års fängelse (8 kap. 5 § första stycket BrB). Rån har därmed en preskriptionstid på tio år. Stöld har en straffskala med högst två års fängelse (8 kap. 1 § första stycket BrB). Stöld har därmed en preskriptionstid på tre år. Både rån och stöld förutsätter att särskilda effekter har inträtt för att brottet ska anses vara fullbordat. I praktiken bör dock dessa effekter normalt sett inträda under en och samma dag som de övriga förutsättningarna för brottet blir uppfyllda. Detta innebär att preskriptionstiden för stöld och rån börjar räknas från den dag då brotten faktiskt begicks. Narkotikabrott av normalgraden har en straffskala med högst tre års fängelse (1 § narkotikastrafflagen). Detta innebär att preskriptionstiden för narkotikabrott av normalgraden är tio år. Preskriptionstiden för narkotikabrott börjar räknas från den dag då brottet begicks.

Sammanfattningsvis kan följande sägas om din situation. En person som för mer än tio år sedan begått brotten stöld, narkotikabrott av normalgraden eller rån kan idag erkänna dessa brott utan att riskera rättsliga påföljder. Detta förutsätter att gärningspersonen under dessa tio år inte häktats eller tagit del av beslut om väckande av åtal för det brott som personen erkänner har begåtts.

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo