Kan ett barn bestämma var denne vill bo?

2020-06-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min son på 12 år snart 13 har bott varannan vecka hos sin pappa en tid men som nu har ändrat sig till att bara bo varannan helg hos pappa. Han har uttryckt sig att han vill ha det så. Hur ska jag ställa mig till det då pappan helst vill att sonen bor varannan vecka istället. Vi har gemensam vårdnad.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna om föräldraskapet finner vi i Föräldrabalken (1949:381), hädanefter refererad till som FB. Här framkommer det att föräldrarna i huvudregel har gemensam vårdnad om barnet. Innebörden av att inneha vårdnaden är att föräldrarna ska bestämma i frågor som rör barnet. I takt med barnets stigande ålder så ska barnet däremot få mer och mer att säga till om i frågor som rör barnet. (6 kap. 2 § och 6 kap. 11 § FB) Vid varje beslut som berör barnet ska hänsyn även tas till barnets bästa. (6 kap. 2a § FB)

Vad händer om föräldrarna inte kan enas?

Föräldrarna kan kan avtala om barnets boende med godkännande från socialnämnden. Socialnämnden kan även hjälpa föräldrarna att nå en överenskommelse om barnets boende. (6 kap. 14a § och 6 kap. 17a § FB) Dock kan föräldrarna vända sig till domstol för att få det bestämt var barnet ska bo. Barnets bästa kommer vara en avgörande faktor för domstolen. (6 kap. 14a § och 6 kap. 2a § FB)

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att du som förälder tillsammans med barnets pappa ska bestämma kring boendet för er son. Däremot ska alltmer hänsyn tas till din sons vilja i takt med stigande ålder. Skulle du och barnets pappa inte kunna enas om boendet kan ni vända er till socialnämnden i kommunen för stöd. Det finns även en möjlighet att vända sig till domstol för att få boendet fastställt av rätten.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3563)
2021-01-10 Får förvaltare neka en att gifta sig?
2021-01-06 Kan syskon flytta pengar från dement förälder?
2020-12-31 Vad händer om en arvstagare avstår från sin rätt till arv?
2020-12-30 Hur kan jag få mitt myndiga barn att flytta hemifrån?

Alla besvarade frågor (88087)