FrågaFAMILJERÄTTBodelning12/10/2020

Kan ett arv ingå i en bodelning?

Hej, min fru och jag har skilt. Jag äger ett hus med min bror på landet som vi har ärvt från min farfar. Jag har bett en bodelning eftersom hon har behållit alla grejer som vi hade i lägenhet. Kan hon kräva en del av huset som jag äger med min bror?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om huset du ärvt av din farfar kan bli föremål för bodelning. Dessa förhållanden regleras framförallt i Äktenskapsbalken (framöver kallat ÄktB).

Om huset ärvts genom ett testamente
I en bodelning ingår giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Vad giftorättsgods är finns definierat i 7 kap. 1 § ÄktB och är enligt paragrafen allt som inte är enskild egendom. Alltså ingår samtliga tillgångar både du och din fru har med undantag för sådant som kan klassificeras som enskild egendom.

Ett objekt kan klassificeras som enskild egendom genom bland annat (7 kap. 2 § ÄktB):
– Ett äktenskapsförord

– Om objektet är en gåva, ska gåvogivaren särskilt ha stadgat att gåvan ska vara enskild egendom.
– Om objektet är ett arv ska detta ha ärvts genom ett testamente där det särskild ska ha stadgats att arvet
ska vara enskild egendom.

I ditt fall kan framförallt sista punkten aktualiseras, förutsatt att ni ärvt huset genom ett testamente av er farfar där det särskilt nämnts att han önskade detta ärvas som enskild egendom. Skulle så vara fallet undantas huset från bodelningen och din fru kan därmed inte kräva en del av den.

Om huset inte ärvts genom ett testamente

Först kommer samtliga tillgångar (som är giftorättsgods) att räknas in i bodelningen, här ingår även huset om att det klassificeras som giftorättsgods. Värt att notera är dock att enbart värdet av din andel i huset kommer inkluderas. Alltså 50 % av husets värde om du äger 1/2, 33,33% om du äger 1/3 osv.

Efter att skulder avräknats fördelas därefter giftorättsgodset er två emellan (11 kap. 3 § ÄktB). Skulle dina tillgångar ha ett större värde än din frus så har hon rätt till att kräva en del av huset. Skulle du ha andra tillgångar, exempelvis sparade pengar har du alltid rätt till att ge detta istället för en andel i huset (11 kap. 7 § ÄktB).

Så sammanfattningsvis
Vad huset klassificeras som juridiskt är ytterst betydande för utfallet här. Är huset att betrakta som enskild egendom (exempelvis genom testamente) skyddas detta helt från bodelningen och din frus rätt till att kräva en andel är begränsad. Skulle däremot huset ses som giftorättsgods ingår detta i en bodelning och riskerar att bli föremål för din frus anspråk.

Izel IRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”