Kan ett aktiebolag bli föremål för bodelning vid ett samboförhållande respektive ett äktenskap?

2020-07-06 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej,Jag driver ett aktiebolag som konsult och är ensamstående, singel.Det hoppas jag ju att jag inte är hela livet. Men vad gäller för äktenskapsförord och/eller samboavtal i det fallet? Äktenskapsförord är väl bara aktuellt vid giftermål, men vad gäller i övrigt? Behöver jag exempelvis ett samboavtal för att skydda bolagets tillgångar som enskild egendom om jag träffar en partner? Eller gäller det först när man i så fall flyttar ihop med en partner och blir sambo? Kan man i så fall leva som särbos i ett förhållande i 10 år exempelvis, utan att sambolagen och liknande kickar in?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilka lagar gäller?
Din fråga regleras främst i Sambolagen (SamboL) och Äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer först redogöra för vad som gäller i ett samboförhållande och sedan vad som gäller om du gifter dig.

Samboegendom
Sambolagen är endast tillämplig om två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SamboL). Observera att juridiskt sett kan man anses vara sambo oavsett var man är folkbokförd och oavsett om man fortfarande har egna boenden kvar men ändå bor tillsammans. Det innebär att om du endast är i ett förhållande med någon, exempelvis som särbos, är sambolagen inte tillämplig och då ingen samboegendom finns kan inget bli föremål för bodelning. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som förvärvats i syfte för gemensam användning (3 § SamboL). Ditt aktiebolag kan således inte utgöra samboegendom och kan inte bli föremål för bodelning vid avslutat samboförhållande. Det finns därför inget behov att skriva ett samboavtal då ditt aktiebolag inte kan komma att bli samboegendom.

Vill du däremot skriva ett samboavtal om samboegendom så kan du skriva det tillsammans med din sambo, innan eller under påbörjat samboförhållande (9 § SamboL). Samboavtalet kan endast reglera hur bodelningen av samboegendom ska göras, exempelvis att bodelning inte ska göras alls eller med olika andelar än hälften som lagstiftningen anger. Samboavtalet kan således bara reglera samboegendom och göra eventuell samboegendom till enskild egendom.

Giftorättsgods
Till och börja med är ett äktenskapsförord endast giltigt för ett äktenskap. I ett äktenskap är vardera makes egendom och skulder dennes egna (1 kap. 3 § ÄktB). Men vid bodelning, både under äktenskapet, vid skilsmässa och om den ena maken avlider, anses all egendom utgöra giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att all egendom är föremål för bodelning. Detta görs genom att makarnas andelar i boet beräknas, sedan avräknas skulder från andelen (11 kap. 1-2 § ÄktB). Vad som finns kvar efter skulderna har avräknas läggs sedan ihop till det gemensamma giftorättsgodset och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Man gör således skillnad på egendom som delas lika mellan makarna vid bodelning, giftorättsgods, och egendom som bara tillhör den ena maken, enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild egendom genom äktenskapsförord eller om man har ärvt egendomen med förbehåll att den ska bli enskild egendom.

Vill du således att ditt aktiebolag inte ska bli giftorättsgods vid bodelning behöver du skriva ett äktenskapsförord med din framtida respektive. Det kan ni göra när ni är blivande makar men även under äktenskapet (7 kap. 3 § ÄktB). Tänk på att äktenskapsförord bara kan bestämma om något ska vara enskild egendom eller inte, och kan inte föra över äganderätt mellan makarna.

Sammanfattning
Sambolagstiftningen gäller endast om man lever i ett stadigvarande parförhållande med gemensamt hushåll. Ett samboavtal reglerar bara samboegendom och då ditt företag aldrig kan utgöra samboegendom kommer det aldrig bli föremål för bodelning i ett samboförhållande. Du behöver därför inte reglera detta i ett samboavtal. Däremot kan du självklart reglera annan samboegendom i ett samboavtal. Under ett äktenskap är däremot huvudregeln att all egendom som inte uttryckligen är enskild egendom utgör giftorättsgods. Det innebär att vid en bodelning kan ditt aktiebolag komma att delas mellan dig och din framtida partner. Vill du undvika detta, skriv ett äktenskapsförord tillsammans med din framtida partner där du anger att ditt aktiebolag är enskild egendom. Aktiebolaget kan då inte bli föremål för bodelning.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3591)
2021-03-05 Får man vara förmyndare till sina barn om man har förvaltare alternativt har skuldsanering?
2021-02-28 Skolfråga - besvaras ej
2021-02-28 Kan jag återkalla giftorätten i enskild egendom?
2021-02-27 Värdering av lösöre

Alla besvarade frågor (89960)