Kan ett äktenskapsförord, där vi gör vår egendom enskild, göra att barnen får vänta med sitt arv tills dess att båda är avlidna?

2019-03-26 i Särkullbarn
FRÅGA
Är gift, det finns inte gemensamma barn, men särkullbarn hos båda. Båda är ägare till ett hus, äger 50% /person. Kan vi skriva ett äktenskapsförord där min andel är enskild egendom och min makes andel är enskild egendom? Om, får barnen då vänta med arvet till båda makarna är avlidna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kunna svara på din fråga så kommer jag att använda mig av ärvdabalken (ÄB) och av äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer först förklara lite kring arvsordningen för att sedan svara på hur ett äktenskapsord påverkar arvet. Om du bara vill ha ett kort svar finns det längst ner

Hur ser er arvsordning ut?

Om någon av er skulle dö är det era barn som ärver (ÄB 2 kap. 1 §). Det som skiljer särkullbarn från gemensamma barn är att särkullbarn har rätt att ta ut sin del av arvet direkt. Så om vi säger att du skulle gå bort kan alltså dina barn, som är särkullbarn, välja att ta ut sin del av arvet med en gång. Det finns alltså en möjlighet för särkullbarn att välja om hen vill ta ut arvet eller om hen vill vänta med att ärva tills dess att även din efterlevande make gått bort och då ärva efter din make istället (ÄB 3 kap. 1 § 1 stycket och 9 §).

Hur påverkar äktenskapsförordet barnens rätt till arv?

Precis som du skriver kan ni båda göra er egendom enskild genom ett äktenskapsord (ÄktB 7 kap. 2 § 1 pt). Att göra detta innebär att enskild egendom inte ska delas med den andra maken eller hans arvingar om äktenskapet skulle upplösas av någon anledning, till exempel om någon av er dör. Det i sin tur innebär alltså att om du skulle dö så skulle din enskilda egendom (50 % av husets värde) tillfalla dina arvingar och inte din makes barn. Att skriva ett äktenskapsförord kommer alltså inte att förhindra att barnen tar ut sitt arv med en gång, utan innebär bara att de inte får ta del av den hälften av huset som tillfaller din make.

Vad skulle ni kunna göra istället?

Det ni skulle kunna göra istället är att skriva ett testamente (ÄB 9 kap. 1 §). I testamentet kan ni skriva och be särkullbarnen att vänta med att ta ut sina arv tills dess att även den efterlevande dött. Det är dock inte tvingande för särkullbarnet eftersom hen ändå har rätt att kräva ut arvet direkt om hen vill (ÄB 3 kap. 1 § första stycket).

Något annat ni skulle kunna göra är att testamentera bort er del av huset till varandra (ÄB 9 kap. 1 §). Särkullbarnen har fortfarande rätt att ta ut sin del av arvet men genom testamentera bort er egendom till den andra maken har barnen istället bara rätt till sin laglott. Laglott är vad barnen minst kan få i arv efter sin förälder och består av hälften av vad denne skulle haft utan testamentet (ÄB 7 kap. 1 §). Så länge barnen får ett värde som motsvarar sin laglott kan de inte kräva att få ta del av huset.

Sammanfattningsvis

Om ni skriver ett äktenskapsförord gör ni er egendom till enskild och det innebär att din enskilda egendom tillfaller dina arvingar om äktenskapet av någon anledning skulle upplösas. Däremot förhindrar inte detta att era respektive särkullbarn väljer att ta ut sina arv med en gång.

Ett annat alternativ kan vara att skriva ett testamente. I testamentet skulle jag råda er att skriva att ni vill att särkullbarnen väntar med att ta ut sitt arv. Detta är dock inte tvingande för dem men det är bra att göra er vilja tydlig. Ni kan också testamentera bort er del av huset till varandra. Detta gör att barnen bara har rätt till sin laglott och så länge de får ett värde som motsvarar den kan de inte kräva att ta del av huset.

Jag inser att jag berört vissa saker lite snabbt så om du vill att jag ska förtydliga något får du gärna återkomma så ska jag försöka förklara lite bättre. Skulle du behöva hjälpt med att till exempel upprätta ett testamente rekommenderar jag att ni bokar en tid med någon av våra jurister. Jag hoppas att jag har kunnat vara till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Mimmi Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (942)
2019-07-15 Äktenskapsförord påverkar inte vem som ärver
2019-07-14 ​Hur förhindrar jag att min fru blir av med bostaden när jag avlider?
2019-07-12 Hur blir det med vår egendom vid skilsmässa respektive dödsfall?
2019-07-11 Särkullbarn har rätt till efterarv om basbeloppsregeln ger efterlevande make rätt att ärva

Alla besvarade frågor (71226)