Kan ett AB ingå i bodelningen?

2020-06-21 i Bodelning
FRÅGA
Hej.Vi ligger i skilsmässa där ett aktiebolag finns.En av oss äger alla aktier, vi har inte skrivit äktenskapsförord och en av oss påstår att det är enskild egendom.Ingår Aktiebolaget i bodelningen?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar vad som händer med ens aktiebolag i de fall då en bodelning ska göras. När det kommer till frågor om bodelning är det huvudsakligen äktenskapsbalken (ÄktB) som är tillämplig lag.

Bodelning

Huvudregeln är att när ett äktenskap upplöses så ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I denna bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som utgör enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB. Ingen av punkterna som listas i den nyss nämnda bestämmelsen är aktuella i detta fall. Jag har inte heller fått någon information om vad ett eventuellt aktieägaravtal stadgar i denna situation. Mycket pekar alltså på att aktiebolaget är giftorättsgods och således ska det ingå i bodelningen. Den ene makens påstående om att hen äger alla aktier spelar alltså ingen roll ifall inget annat stadgas i aktieägaravtalet eller i ett äktenskapsförord mellan makarna.

Sammanfattning

Ifall inget aktieägaravtal stadgar vad som händer med aktierna vid en eventuell bodelning och inte något äktenskapsförord föreligger utgår man att aktiebolaget utgör giftorättsgods och således inkluderas det i bodelningen.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2755)
2021-03-06 Hur kommer vi överens om bodelningen och kan min f.d. tvinga mig att sälja huset?
2021-03-03 Vad ingår i bodelning
2021-03-03 Ingår aktiebolag i en skilsmässa?
2021-03-01 Gäller bodelningsavtal under bestående äktenskap vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (89964)