Kan enskilda medlemmar i en ideell förening ådra sig betalningsansvar för föreningens skulder?

Är ny i styrelsen i en idrottsförening för året och försöker få föreningen på rätsida igen. Sedan tidigare styrelse har föreningen ett lån och en kredit som i princip är använd till max. Om situationen uppstår att räkningarna inte längre kan betalas och föreningen tvingas i konkurs blir jag då personligt betalningsansvarig för dessa skulder? Föreningen har idag knappt några tillgångar att betala av skulder med vid en ev. konkurs.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga,

Under vissa förutsättningar utgör en ideell förening en egen juridisk person och innehar således rättskapacitet. Detta innebär att föreningen kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. Enskilda medlemmar i föreningen har inte något betalningsansvar för föreningens skulder eller andra förpliktelser.

Dessvärre kan den eller de som har fått i uppdrag att företräda föreningen (styrelseledamöterna) ådra sig skadeståndsansvar om den eller de med uppsåt eller av oaktsamhet orsakar föreningen skada.

Vänligen,

Rosa Nicole AbasRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”