Kan enskild egendom utmätas?

Hej!

Min fråga är, kan Kronofogden utmäta arv? En av mina bröstarvingar har just nu pågående löneutmätning.

Det står så här i mitt Testamente, Vad mina bröstarvingar bekommer efter mig skall utgöra deras enskilda egendom. Motsvarande skall gälla avkastningen av kvarlåtenskapen och vad som träder i dess och avkastningens ställe.

Med vänliga hälsningar Eva

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är utsökningsbalken (1981:774) (UB) som reglerar frågor gällande utmätning. Jag tolkar din fråga som att en av dina bröstarvingar är föremål för utmätning för tillfället och att du har ett testamente där det stadgas att din kvarlåtenskap ska vara deras enskilda egendom och att den inte kan överlåtas vidare. Huvudregeln är att Kronofogden har rätt att utmäta egendom som tillhör en skuldsatt person för att sedan kunna betala av de skulder personen har hos dem och till detta inkluderas även arv (UB 4 kap. 2 §). Det finns dock ett undantag till detta: Kronofogden får endast utmäta egendom om det inte finns ett undantag som regleras i lagen. Kronofogden får inte utmäta egendom som enligt föreskrift vid gåva eller testamente inte får överlåtas (UB 5 kap. 5 §). Detta innebär alltså att arvet som du lämnar efter dig inte går att utmäta, då du stadgat i ditt testamente att det ska vara enskild egendom.

Sammanfattning:

I vanliga fall kan Kronofogden alltså utmäta även egendom som gäldenären ärvt. För att detta inte ska ske så krävs det således att man i testamentet förordnar att egendom vid ett testamente inte får överlåtas vidare.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image