Har jag rätt att behålla felaktig utbetald lön?

FRÅGA
Hej min arbetsgivare har betalt ut felaktig lön till mig . Vad är det som gäller rättsligt?Det är ju dom som begått fel från början betala ut fel lön hur går jag tillväga få rätt i min sak?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som gjort en felaktig utbetalning har rätt att få tillbaka pengarna

Det finns inga lagregler som reglerar vad som gäller för utbetalning av felaktig lön. Det har dock utifrån praxis utarbetats en princip som kallas "condictio indebiti" som aktualiseras när någon av misstag betalar ut ett belopp till någon som inte har rätt till betalningen. Principen innebär att den som av misstag gjort en felaktig utbetalning har rätt att få tillbaka pengarna.

Du har rätt att behålla pengarna om du är i "god tro"

Det finns dock ett undantag från huvudprincipen om att pengarna ska betalas tillbaka. Du har rätt att behålla pengarna om du är i god tro, vilket innebär att du verkligen trott att summan var korrekt och inte haft anledning att tro att summan var felaktig. Vidare ska du ha inrättat dig efter betalningen dvs. att du exempelvis förbrukat summan.

Har du rätt att behålla den felaktiga löneutbetalningen?

Vad gäller bedömningen av om du är i god tro eller inte så kan man exempelvis titta på vad du egentligen ska erhålla i lön. Är skillnaden stor så talar det för att du borde ha upptäckt att utbetalningen varit felaktig och att du därmed inte kan anses vara i god tro. Vid en plötslig löneökning anses det normalt att se över lönespecifikationen, vilket då leder till att man inte kan anses vara i god tro. Det som även spelar roll i bedömningen är hur lång tid det har tagit för att upptäcka den felaktiga löneutbetalningen. Ju kortare tid som gått från att utbetalningen skett till att misstaget upptäcks desto mer talar det för att pengarna ska betalas tillbaka.

Sammanfattningsvis så har du inte rätt att behålla utbetalningen i och med att du nämner att du upptäckt felet och därför inte kan anses vara i god tro. Kräver arbetsgivaren tillbaka lönesumman/mellanskillnaden så är du dessvärre skyldig att betala tillbaka den. Rör det sig dock om en mindre summa pengar som du redan förbrukat och som du inte skulle kunnat upptäcka i och med att skillnaden från vad du egentligen ska få i lön är så pass liten kan det anses motiverat att du varit i god tro och därför inte behöver betala tillbaka summan.

Vänligen,

Maria Simeonidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (10)
2021-03-04 Är jag skyldig att betala tillbaka en misstagsutbetalning från min arbetsgivare?
2020-11-23 Kan enskild egendom utmätas?
2019-07-30 Att gifta sig under pågående skuldsanering
2018-08-30 Har jag rätt att behålla felaktig utbetald lön?

Alla besvarade frågor (89907)