Att gifta sig under pågående skuldsanering

Om jag har skuldsanering kan jag gifta mej då utan att det drabbar min tilltänkta man?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror på hur er relation ser ut i dagsläget.

Om ni i nuläget är sambos

Den ekonomiska situation ni har som sambos kommer inte förändras av att ni gifter er. I Sverige står var och en för sina skulder och din tilltänkta man kommer inte bli betalningsansvarig för dina skulder. Som sambo eller gift finns det däremot alltid en risk för att Kronofogden beslutar om utmätning av din sambos egendom. De kommer i så fall utgå från att den egendom som finns i ert gemensamma hem, tillhör dig, såvida ni inte kan bevisa att den är samägd eller att den ägs av din sambo. Detta framgår av 4 kap 19 § Utsökningsbalken (UB). Din tilltänkta man/sambo kan i syfte att skydda sina tillgångar, därför spara kvitton och andra handlingar som visar att det är hans tillgångar.

Om ni i nuläget inte är sambos

Om man går från särbo till sambo eller gift, sker en del förändringar eftersom storleken då förändras på de tillgångar som finns. Det är inte giftermålet i sig som förändrar skuldsaneringen, utan vad som tillhör hushållet. Det som kan hända med din skuldsanering om du gifter dig är att de månadskostnader som finns i hushållet, t.ex. kostnader för hyra, mat och räkningar, kan delas på två personer. Det kan innebära att mer av din inkomst skulle kunna tas i anspråk i skuldsaneringen, eftersom du då inte beräknas behöva betala lika mycket som tidigare till hushållet.

Faktum kvarstår dock att var och en i Sverige svarar för sina egna skulder, och din tilltänkta man kommer inte bli betalningsansvarig. Hans tillgångar eller inkomster kan inte tas i anspråk eller utmätas för dina skulder.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma med eventuella funderingar! Vid fler frågor gällande skuldsanering kan även Kronofogden hjälpa dig.

Vänliga hälsningar,


Felicia FredinRådgivare
Public question details image