Kan enskild egendom bli giftorättsgods?

2020-03-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min fru har en aktiefond som enskild egendom. Hon vill renovera ett sommarhus hon har som enskild egendom med samma summa men utan att sälja fonden. Kan vi göra fonden till giftirättsgods genom att lägga ned samma summa på sommarhuset av gemensamma pengar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna om makars egendom finner vi i Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter kallad ÄktB. Här framkommer det att det som utgör enskild egendom inte ska vara med i en eventuell bodelning. (10 kap. § 1 ÄktB.) Vad som vidare är att utgöra enskild egendom är bland annat sådant som ena maken erhållit genom testamente eller arv där det framkommit att egendomen ska vara dennes enskilda. Alternativt kan egendom även göras enskild genom ett äktenskapsförord mellan makarna. Ur din fråga framkommer det inte hur egendomen har blivit din frus enskilda egendom, men det är viktigt att poängtera att det är aktiefonden som utgör den enskilda egendomen. Även avkastning från aktiefonden kommer att utgöra enskild egendom. Undantaget från detta skulle vara att om egendomen har blivit enskild genom ett äktenskapsförord att man i denna handling föreskrivit att avkastning inte ska utgöra enskild egendom. (7 kap. 2 § ÄktB.)

Sammanfattning

Utifrån din fråga framkommer som sagt inte hur aktiefonden har blivit enskild egendom. Men huvudregeln kvarstår att den fortfarande kommer vara enskild egendom och inte kommer övergå till giftorättsgods genom att ni med gemensamma medel betalar in samma summa i din frus sommarhus. Om aktiefonden dock har blivit enskild egendom genom ett äktenskapsförord kan ni genom ett nytt äktenskapsförord göra fonden till giftorättsgods. Om aktiefonden blivit enskild egendom genom exempelvis arv eller testamente där det är föreskrivet att det ska vara enskild egendom så kan detta inte ändras genom ett äktenskapsförord. I det sistnämnda fallet kommer även det som trätt istället för aktiefonden att utgöra enskild egendom. Exempelvis om aktiefonden skulle säljas och avkastningen investeras i en ny bil så kommer den nya bilen utgöra enskild egendom som huvudregel. (7 kap. 2 § ÄktB. och 7 kap. 3 § ÄktB.) Slutligen så är det korta svaret att en insättning till sommarhuset med samma belopp som aktiefondens värde inte kommer förändra aktiefondens status som enskild egendom.

Hoppas det var svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3525)
2020-10-19 Får en underårig själv förvalta över pengar den fått i gåva?
2020-10-18 Krävs vårdnadshavares godkännande för tatuering?
2020-10-18 Barnen bor heltid hos pappan
2020-10-16 Val av skolgång vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (85301)