Kan ena vårdnadshavaren ta beslut om barnets fritidsaktiviteter?

2019-04-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, Jag har en son som är 13 år där jag och modern har gemensam vårdnad med växelvis boende (varannan vecka) vi har haft det så sedan han var 9 månader gammal och det fungerar bra för det mesta. Nu vill min son på sin fritid, när han är hos mig, göra internet videor och streama på t ex. YouTube och Twitch, där han kommer spela eller göra andra saker framför kameran. Deras åldersgräns är 13 år med en vårdnadshavare godkännande enligt deras ToS.Som jag förstår det kan jag ta detta beslut då det är en fritidsaktivitet när han är hos mig enligt. Prop 1975/76:170 sida 178. Stämmer det eller kan modern här sätta sig på tvären och hindra denna typ av aktiviteter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga regleras av 6 kap. föräldrabalken (FB).

Vårdnadshavare har både en rättighet och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter enligt 6 kap. 11 § FB. Vårdnadshavarnas bestämmanderätt avtar i takt med barnets stigande ålder och mognad och i takt med detta ökar även barnens självbestämmande.

Huvudregeln är att föräldrar som har gemensam vårdnad ska besluta gemensamt i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap 13 § FB. Precis som du har läst ut av förarbetena till föräldrabalken så måste beslut kunna fattas avseende vardagliga frågor av enbart ena vårdnadshavaren om dessa inte sammanbor. De frågor som en vårdnadshavare kan besluta om utan den andre är bl.a. frågor som gäller barnets mat, kläder, sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid. Frågor som har mer ingripande betydelse för barnets framtid, så som skolgång och bosättning, måste beslutas av båda vårdnadshavarna.

I ditt fall betyder det alltså att du ensamt kan besluta om att låta din son få göra videos och streama under de veckor som han bor hos dig eftersom du under dessa veckor har rätt att besluta i frågor rörande exempelvis hans fritid.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3423)
2020-02-16 Framtidsfullmakt
2020-02-14 Frågar om hembudsklausuler, arv och testamente.
2020-02-14 Byta till sambos efternamn
2020-02-13 Klippa juridiska band till syskon

Alla besvarade frågor (77159)