Kan ena maken sälja den gemensamma bostaden utan den andre makens vetskap?

2020-01-23 i Bodelning
FRÅGA
Min man vill skiljas. Han har kontaktat en jurist, utan min vetskap. Vad kan han göra? Kan han sälja huset? Vi äger halva var
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som reglerar din fråga hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer i mitt svar att utgå från att ni inte har upprättat ett äktenskapsförord.

Kan din man sälja huset?

Huset utgör som utgångspunkt er gemensamma bostad (7 kap. 4 § 1p. ÄktB). Därför får inte din man, utan ditt samtycke, sälja bostaden (7 kap. 5 § 1p ÄktB). Skulle din man låta sälja bostaden utan ditt samtycke så kan du ansöka hos tingsrätten i den kommun där du bor att denna rättshandling ska förklaras ogiltig (7 kap. 9 § första stycket ÄktB).

Eftersom ni äger lika stor del av huset så kommer också samägandelagen (SamL) att bli av betydelse. Utgångspunkten för egendom som är samägd är att båda ägarnas samtycke krävs för att bostaden ska kunna säljas (2 § SamL).

Vad händer när en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad?

Om du och din man skiljer er så ska en bodelning göras där ni delar upp er egendom mellan er (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen så ska allt ert giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är allt det som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att samtliga av era tillgångar och det som ni äger utgör giftorättsgods och därför som utgångspunkt också kommer bli föremål för bodelningen.

Kommer huset att ingå i bodelningen?

Även om din man inte kan sälja huset utan din vetskap och samtycke så kommer den att bli föremål för en bodelning då den utgör del av ert giftorättsgods (7 kap. 1 § samt 10 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen så kommer allt giftorättsgods att ingå och dess värde kommer sedan att fördelas lika mellan dig och din man om ni väljer att separera (11 kap. 1 § ÄktB).

Vem har rätt att bo kvar i huset?

När det kommer till frågan om vem av er som har bäst rätt att bo kvar i huset efter skilsmässan finns det inget klart svar. Detta kommer att bestämmas utifrån vem som har det största behovet av att bo kvar i huset (11 kap. 8 § ÄktB). Omständigheter som kan få betydelse för detta är bland annat om någon av er har svårare att skaffa ett boende eller om ni har gemensamma barn som och en av er efter skilsmässan får ensam vårdnad så brukar detta också anses som en grund som talar för att den av er också ska få bo kvar i huset. Utöver detta kan också faktorer som ålder och hälsa bli av betydelse. Det går alltså inte att ge ett klart svar eftersom dessa frågor får avgöras från fall till fall och om du och din man inte kommer överens så kommer det att bli upp till en bodelningsförrättare som domstolen utser att avgöra frågan.

Vilka möjligheter har du att anlita juridisk hjälp?

Jag kan förstå att det känns olustigt om din man har kontaktat en jurist utan din vetskap för att få rådgivning i dessa former av frågor. Om du känner att du vill få hjälp av ett juridiskt ombud så finns det lite olika alternativ. I de flesta fall så ingår ett rättsskydd i hemförsäkringen vilket innebär att hela eller delar av kostnaden för att anlita en jurist täcks av din försäkring. Om du känner dig osäker så råder jag dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att se vilka möjligheter du har till juridisk hjälp.

Skulle det vara så att du och din man inte kommer överens om frågor som rör bodelningen kan ni också vända er till tingsrätten som omfattar er kommun och be att de utser en bodelningsförrättare som gör bodelningen åt er (17 kap. 1 § ÄktB). En bodelningsförrättare brukar vara en advokat som också är helt opartisk.

Sammanfattning

Din man kan inte sälja ert gemensamma hus utan ditt samtycke eller vetskap. Eftersom bostaden utgör giftorättsgods kommer den dock att ingå i bodelningen om du och din make väljer att skiljas. I bodelningen kommer samtliga av era tillgångar att fördelas mellan er och den make som ni beslutar om får sedan bo kvar i huset. Om du vill få mer juridisk rådgivning kan du anlita en jurist som ser över era tillgångar och bodelning alternativt be tingsrätten att utse en bodelningsförrättare om du och din make inte kommer överens om hur egendomen ska delas upp mellan er.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina funderingar och att mitt svar var till hjälp!

Vänligen,

Evelina Sjöberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2795)
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?
2021-04-30 Kan jag behålla huset när min make dör?

Alla besvarade frågor (92181)