FrågaFAMILJERÄTTBodelning20/06/2018

Kan ena maken kräva tillbaka kontantinsatts till hus vid bodelning?

Min son och svärdotter ska skiljas. När de flyttade ihop och köpte sitt första gemensamma hus så la svärdottern in en summa, vet ej hur stor, som kontantinsats. Hon hade då sålt ett hus. De skrev inget äktenskapsförord på pengarna.

Jag minns att sonen sa att hon la in dessa pengar i deras gemensamma hus utan att göra anspråk på dem.

Nu då de ska skiljas vill hon göra gällande att hon ska ha tillbaka dem.

Kan hon kräva detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är huset giftorättsgods eller enskild egendom?

Utifrån din fråga tolkar jag det som att din svärdotter försöker kräva den kontantinsats hon la in i parets gemensamma hus. En grundläggande princip inom äktenskapsrätten är den så kallade giftorätten. Det betyder att makarnas egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom, äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 1 §. Genom äktenskapsförord kan makarna bestämma om egendom ska vara giftorättsgods eller inte, ÄktB 7 kap. 3 §. Annat exempel på när egendom kan vara enskild är om maken har ärvt egendomen med föreskrift om att det ska vara enskild egendom, ÄktB 7 kap. 2 § p. 4. Din svärdotters pengar har nu blivit en del av deras gemensamma hus och motsvarar förmodligen en andel i huset. Jag vet inte om hur andelsfördelningen ser ut i huset men eftersom de inte hade något äktenskapsförord så utgör huset i vart fall giftorättsgods.

Verkan av giftorättsgods vid bodelning

Giftorätten aktualiseras först vid äktenskapsskillnad. Det framgår av ÄktB 10 kap. 1 § som säger att giftorättsgods ska ingå i bodelning. Bodelning ska göras när äktenskap upplöses ÄktB 9 kap. 1 §. Detta betyder att huset, som är giftorättsgods, kommer ingå i bodelningen tillsammans med annat giftorättsgods. Summan av makarnas giftorättsgods ska läggas ihop och sen delas lika, ÄktB 11 kap. 3 §. Det kan t.ex. se ut såhär:

Make A giftorättsgods Make B giftorättsgods

Möbler 20 000:- Möbler 30 000:-

Bil 90 000:- Bil 90 000:-

Hus 1 000 000:- Hus 1 000 000:-

Segelbåt (make B:s) 500 000:-

Totalt make A: 1 110 000:- Totalt make B: 1 620 000:-

Efter likadelning ska varje make få (1 110 000 + 1 620 000)/2 = 1 365 000. För att A ska komma upp i det beloppet måste B avstå giftorättsgods eller utge pengar av motsvarande värde till A, ÄktB 11 kap. 7 § och ÄktB 11 kap. 9 §.

Det här exemplet visar vad som kommer hända med huset vid bodelningen och eftersom det inte utgör enskild egendom kan inte svärdottern kräva tillbaka de pengarna hon stoppat in i huset som kontantinsats.

Bodelningen är inte helt okomplicerat men jag hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare