Kan en vårdnadshavare stoppa att barnet reser utomlands?

2019-11-24 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har två barn på 2 och 3 år och bor fortfarande tillsammans med pappan till barnen. Vi är ogifta. Varje år kommer samma fråga upp, kan min pappa ta med den äldsta sonen utomlands. Det skulle då vara farfar som själv åker iväg med 3-åringen. I min mening är man alldeles för liten för att åka utomlands utan de man bor med i den åldern. Har jag lagen på min sida eller räcker det med ena förälderns medgivande? Frågan kommer säkerligen tillbaks även till nästa sommar. Tack på förhand!Vänligen,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din sambo samtycker till att er gemensamma son ska åka utomlands med sin farfar men att du inte tycker att det är lämpligt.

Eftersom du och barnens pappa har gemensam vårdnad om barnen så ska ni fatta samtliga beslut om barnen i samförstånd. Dessvärre regleras inte just situationen att en vårdnadshavare samtycker till att barnet reser utomlands men att den andra vårdnadshavaren inte gör det. I praxis har en vårdnadshavare inte kunnat motsätta sig kortare semesterresor om det inte funnits en uppenbar omständighet som talar för att det skulle vara emot barnets bästa att åka iväg.

Utrikesdepartementet (UD) har ståndpunkten att en utrikesresa med barn kräver båda vårdnadshavarnas godkännande. Du kan läsa UD:s publikation om det här. Många länder och flygbolag kräver att barnet har skriftligt medgivande från båda vårdnadshavare om att barnet får resa utomlands. Detta för att hindra olovliga bortföranden av barn och trafficking.

Vid utfärdande av pass till barn under 18 år måste Polisen ha fått båda vårdnadshavarnas skriftliga medgivande. Om du inte vill att er son ska få ett pass så behöver du alltså inte ge ditt medgivande. Läs mer om pass här.

Hade det varit fråga om en kortare semesterresa och om din sambo hade följt med hade det i normalfallet varit svårt för dig att utan sakliga skäl motsätta dig resan. Eftersom det i ert fall istället rör sig om en resa där ingen av er vårdnadshavare utan bara farfar följer med och då er son bara är 3 år talar det för att du kan motsätta dig att barnet reser utomlands. Om inte du ger ditt medgivande är det troligt att flygbolaget inte skulle låta er son åka.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll