FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder08/03/2019

Kan en tidigare dom påverka straffet i en senare rättegång?

Hej, min sambo dunkade in mig med huvudet i en betongvägg (murstock) hemma. Fick blåmärken och hjärnskakning från sjukhuset. Han är sen tidigare dömd för ringa misshandel och olaga hot med besöksförbud till sitt ex för 4år sen. Han har varit på mig ett antal ggr förut men aldrig ringt polisen. Kan ha få en hårdare straff pga sin tidigare dom? Eller vad händer?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du vill veta hur din sambos tidigare dom kan påverka hens straff i en eventuell senare rättegång som avser misshandel mot dig.

Rättslig bakgrund

Din fråga aktualiserar reglerna i brottsbalken (BrB). Om fängelse kan följa på brottet som den tilltalade åtalats för blir regeln i 30 kap 4 § BrB tillämplig. Denna regel formulerar en presumtion mot fängelse, det vill säga utgår från att fängelse inte ska utdömas. Alternativen till fängelse är villkorlig dom (30 kap 7 § BrB) och skyddstillsyn (30 kap 9 § BrB). Trots att regeln i 30 kap 4 § BrB utgår från att fängelse inte ska utdömas, anger bestämmelsen tre omständigheter som talar för ett fängelsestraff. Som skäl för fängelse får domstolen ta hänsyn till brottets straffvärde, art och att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Domstolen gör i varje enskilt fall en samlad bedömning av omständigheterna och kommer därefter fram till om det finns tillräckligt starka skäl för fängelse (30 kap 4 § andra stycket BrB). Om brottet ifråga har ett straffvärde på ett års fängelse ska som regel fängelse utdömas.

För att domstolen vid valet av påföljd ska kunna ta hänsyn till den tidigare brottsligheten ska den inte ligga mer än fyra år tillbaka i tiden och det ska i båda fallen vara fråga om likartad brottslighet. Att den tidigare brottsligheten inte ska ligga mer än fyra år tillbaka i tiden är dock en riktlinje som utvecklats i doktrinen och inte något som domstolen är bunden av.

Notera att det finns tre situationer då domstolen kan beakta den tilltalades tidigare brottslighet (29 kap 4 § BrB). I första hand ska tidigare brottslighet beaktas vid valet av påföljd. I andra hand ska den beaktas genom förverkande av villkorligt medgiven frihet (om den tidigare brottsligheten inte beaktats vid valet av påföljd). Sist ska den tilltalades tidigare brottslighet beaktas av domstolen vid straffmätningen (om den tidigare brottsligheten inte beaktats vid valet av påföljd eller genom förverkande av villkorligt medgiven frihet).

I ditt fall

Om domstolen i en rättegång finner att din sambo misshandlat dig, kan alltså hens tidigare brottslighet påverka straffet som domstolen kommer utdöma. Misshandel är ett brott på vilket fängelse kan följa och regeln i 30 kap 4 § BrB aktualiseras. Din sambos straff riskerar att skärpas dels då hens tidigare brottslighet ligger inom fyra års tid, dels då brottsligheten är likartad. Om den tidigare brottsligheten inte skulle beaktas vid påföljdsvalet, kan den enligt 29 kap 4 § BrB eventuellt påverka straffmätningsvärdet och på så sätt innebära ett hårdare straff. Notera dock att den tidigare brottsligheten inte i sig nödvändigtvis medför ett hårdare straff.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Michaela IosifidouRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”