Kan en tidigare dom påverka straffet för ett senare brott?

2021-01-14 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Vad kan jag förvänta mig för straff för rattfylleri. Blev stoppad av Polisen och blåste 0.34 milligram på polisstationen. Tyvärr hade jag en otur 2013 där jag blåste dagen efter festen 0.40 promille och blev av med körtkort då. Räknas straffet från 2013 i pågånde straff för rattfylleri ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag säga att jag beklagar din situation. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (BrB) och lag om straff för vissa trafikbrott.

Vad kan jag förvänta mig för straff?

Vad du kan förvänta dig för straff är egentligen en fråga som endast domstolen som dömer i ditt fall kan svara på. Straffet varierar från fall till fall, givetvis inom den föreskrivna straffskalan och på ett konsekvent sätt utifrån omständigheterna. Straffskalan för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader (4 § första stycket lag om straff för vissa trafikbrott). När en straffskala inte explicit skriver ut en lägsta gräns för ett fängelsestraff gäller 14 dagar som lägst.

Du kan alltså förvänta dig något däremellan, dvs. inom straffskalan (29 kap. 1 § BrB). Jag kan som sagt inte ge ett klart svar på den frågan, utan domstolen avgör. Det som dock kan sägas är att i Sverige tenderar vi att hålla oss till de lägre delarna av straffskalan, men som sagt sker en helhetsbedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Kan den tidigare domen påverka straffet?

Ja, det kan den. När en person döms för brottslighet och straff ska utdömas kan tidigare domar påverka vilket straff personen får (dvs. vilken påföljd), eller straffets nivå (straffmätningen) (29 kap. 4 § BrB).

För att den tidigare domen ska kunna påverka på detta sätt krävs att brottstyperna är likartade. I ditt fall verkar brotten vara desamma vid de båda tillfällena och domen från 2013 kan därför komma att påverka straffet i ditt fall.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1492)
2021-04-21 Kommer redan gallrade uppgifter från belastningsregistret tillbaka om man skulle bli dömd igen?
2021-04-20 Skyddstillsyn och krav på att lämna urinprov
2021-04-19 När gallras uppgifter om fängelsestraff?
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (91389)