FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/12/2021

Kan en testamentstagare vara framtidfullmaktshavare?

Gällande framtidsfullmakt så undrar jag om den kan utställas på en person som är omnämnd i testamentet? Finns inga bröstarvingar eller andra arvsberättigade släktingar.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler som gäller för framtidsfullmakter finns i lag om framtidsfullmakter, men det finns även regler i Ärvdabalken (ÄB) som reglerar hur fullmakter ska utformas. Jag kommer gå igenom och förklara de regler som är aktuella för just din fråga.

Personer som får vara framtidfullmaktshavare
Den som får i uppdrag att i framtiden företräda en annan person som inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser kallas för fullmaktshavare. Personen som blir företrädd av fullmaktshavaren kallas för fullmaktsgivare.

Det finns inga begränsningar från vem som får vara fullmaktshavare. Det enda kravet är att det måste vara en fysisk person, alltså en människa (1 § lag om framtidsfullmakter). Det är därför inget hinder att den person som du vill utse som fullmaktshavare är omnämnd i ditt testamente.

Det finns däremot begränsningar för vilka som får bevittna en framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt måste nämligen vara skriftlig och bevittnas av två personer för att den ska vara giltig (4 § lag om framtidsfullmakter). För att vara vittne för en framtidsfullmakt måste personen vara minst 15 år gammal (10 kap. 4 § ÄB). Fullmaktsgivarens make, sambo eller någon som står i rakt upp- eller nedstigande släktskap (exempelvis fullmaktsgivarens föräldrar, barn, svärföräldrar, styvföräldrar eller styvbarn) får inte heller vara vittne (10 kap. 4 § ÄB).


Jag hoppas att jag med detta har kunnat besvara din fråga. Har du fler funderingar är du alltid välkommen att ställa dessa till oss på Lawline!

Jag önskar dig ett gott nytt år!

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”