FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/01/2024

Kan en svärson bevittna en framtidsfullmakt?

Hej 1/ Kan jag som svärson till framtidsfullmaktsgivaren vara vittne till hans framtidsfullmakt? Har det någon betydelse att Fullmaktsgivaren är min frus styvpappa.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du undrar vem som kan vara vittne till en framtidsfullmakt och om du som svärson till fullmaktsgivaren kan vara vittne. Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågeställning utifrån bestämmelser i lagen om framtidsfullmakter och ärvdabalken (ÄB).


En framtidsfullmakt måste följa vissa formkrav

En framtidsfullmakt innebär att man ger en person tillåtelse att, längre fram i livet, företräda fullmaktsgivaren vid ekonomiska och personliga angelägenheter om fullmaktsgivaren själv inte längre har möjlighet att göra det (1–2 § lagen om framtidsfullmakter). För att en framtidsfullmakt ska vara giltig måste den upprättas utefter vissa formkrav. För att framtidsfullmakten ska vara giltig måste den bland annat vara skriftlig, omfatta vem eller vilka som är fullmaktstagare, ha bevittnats av två vittnen och undertecknats (4–5 § lagen om framtidsfullmakter).


Vem som helst kan inte vara vittne

Det grundläggande syftet med vittnen är att man ska säkerställa att det finns personer som kan intyga att det finns en upprättad framtidsfullmakt samt hur fullmaktsgivaren var vid tillfället för undertecknandet. För att säkerställa att bevittnandet går rätt till har man uppställt vissa krav om vem som får vara vittne och vad som i övrigt ska finnas med i fullmaktshandlingen (4 § tredje stycket lagen om framtidsfullmakter, 10 kap. 2 § första stycket ÄB samt 10 kap. 4 § ÄB).


Som svärson kan du inte bevittna en framtidsfullmakt

En fullmaktstagare får aldrig bevittna en framtidsfullmakt eftersom denne inte varken är oberoende eller utomstående. Det finns även ett krav om att vissa släktingar inte får vara vittnen. Bakgrunden till detta är att inte de heller är vare sig oberoende eller utomstående.


Följande personer får inte vara vittnen:

  • Make/maka/sambo eller den som står i rakt upp- eller nedstigande släktskap med fullmaktsgivaren så som föräldrar eller barn.
  • Svågrar i rakt upp- eller nedstigande svågerlag så som styvföräldrar/svärföräldrar eller styvbarn.
  • Syskon (10 kap. 4 § första och andra styckena ÄB).

Svågrar och svägerskor är hamnar inte under definitionen ovan varför de får vara vittnen. Dock kan tilläggas att det kanske inte är något som bör rekommenderas då de skulle kunna få en vinning av framtidsfullmakten eftersom de ändå tillhör släkten. Som svärson räknas du i rakt nedstigande svågerlag som en av de som inte kan bevittna en framtidsfullmakt.


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000