Kan en styrelseledamot i brf även vara revisor samt ledamot i valberedningen?

Är det lämplig att samma brf:s medlem är : 1. Revisor i Brf. 2. Adjungerat i styrelsen i ekonomiska frågor. 3. Valberednings sammankallande medlem. 

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Aktuella lagar samt lämplighet och laglighet
I första hand är bostadsrättslagen (BRL) tillämplig på bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsföreningar är en form av ekonomisk förening, vilket gör att även lagen om ekonomiska föreningar (EFL) är tillämplig i vissa delar (se exempelvis 1 kap. 1 § andra stycket BRL och 9 kap. 26 § BRL).

Din fråga handlar i första hand om lämplighet. Men också lagligheten efter det du frågar är aktuellt.

Jäv för revisor
En jävig person är "juridiska" för en partisk person. En person ska, som utgångspunkt, inte ta beslut i de frågor för vilka hen är jävig. 

En person får inte, enligt lag, vara revisor om hen är ledamot av styrelsen, biträder vid föreningens bokföring eller biträder vid kontroll över föreningens bokföring (8 kap. 19 § första stycket första punkten EFL). Anledningen till detta är revisorns funktion som granskare av föreningens styrelse och bokföring. 

Om en revisor som är jävig har valts av föreningsstämman, så har beslutet inte kommit till på korrekt sätt. Medlem har då möjlighet att väcka talan i allmän domstol (6 kap. 47 § EFL). Observera att talan, som huvudregel, ska väckas inom tre månader från att beslutet har fattats (6 kap. 48 § EFL). En process i domstol är dock dyr, svår och tidskrävande. En process kan dessutom medföra spänning och bristning mellan brf-medlemmarna. En domstolsprocess ska ses som sista utväg för högt värderade intressen och dessförinnan bör kontakt tas med en utbildad jurist.

Valberedning
Varken i lagen om ekonomiska föreningar eller i bostadsrättslagen finns bestämmelser om valberedningen. 

Valberedningens funktion är att ta fram förslag till styrelseledamöter, revisorer etc. Föreningsstämman kan alltså bortse från valberedningens förslag och tillsätta andra personer som den anser lämpliga. 

Ledamöterna i valberedningen är inte jäviga. Med andra ord, kan de föreslå sig själva till olika uppdrag i föreningen. 

Det är alltså lagligt att ha en sittande styrelseledamot eller revisor i valberedningen – men frågan är om det är lämpligt. Huruvida det är lämpligt i just er förening kan jag inte uttala mig om – därom vet jag för lite.

Slutsats
En styrelseledamot eller person som är ansvarig för föreningens bokföring får inte, enligt lag, vara revisor. Inget i lagen säger dock att hen inte får vara ledamot i valberedningen – trots detta kan personen anses olämplig som ledamot i valberedningen. Kom ihåg att valberedningen endast kommer med förslag

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om du har fler frågor, så tveka inte att ställa dem. 

Johan EkstrandRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”