Kan en son till dödsbodelägare bevittna ett testamente, samt vara bouppgivare?

Kan en son till dödsbodelägare bevittna ett testamente, samt vara bouppgivare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Testamentsvittne
Vem som kan få vara ett godkänt vittne till ett testamente regleras i Ärvdabalken 10 kap. 4 §.
Vittnet får inte…
- vara under 15 år,
- p.g.a. psykisk störning sakna insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen,
- vara testators make, stå i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller vara testatorns syskon,
- bevittna ett förordnande till vittnet själv, en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till vittnet,
- vara förmyndare, god man eller förvaltare för testatorn, eller
- om vittnet är ledamot av styrelsen för ett bolag, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse bevittna ett förordnande till den juridiska person som vittnet företräder.

Om sonen inte diskvalificeras som vittne p.g.a. ovanstående punkter kan han bevittna testamentet.
Med tanke på att det handlar om sonen till en dödsbodelägare är det däremot mycket troligt att sonen är släkt med testatorn och får av den anledningen inte bevittna testamentet. Enligt ovan får sonen inte heller bevittna testamentet om förordnandet sker till dennes släkting.

Bouppgivare
Det är den eller de som tar hand om egendomen eller i övrigt bäst känner till boet som ska vara bouppgivare. (Ärvdabalken 20 kap. 6 §) Vanligast är att någon av dödsbodelägarna är bouppgivare men detta är dock inget krav. Det finns därmed inget direkt hinder mot att en son till en dödsbodelägare är bouppgivare, är sonen den som är bäst lämpad för uppgiften är det han som ska vara bouppgivare.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning


Tova AnderssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning