Kan en som myndig ansöka om ensam vårdnad för sin boendeförälders räkning?

2019-07-02 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Jag undrar om man som myndig kan ansöka om ensam vårdnad gällande den föräldern man bor hos? Och i det fallet, hur gör man om båda föräldrarna delar vårdnad men den man inte lever hos inte uppfyller krav enligt överenskommelse och därav bara vill att den man lever hos har ensam vårdnad? samt att det inte finns någon kontakt med den föräldern man inte lever med. Måste detta ärende ske genom domstol? eller kan man fylla i någon ansökan? Hur gör man?Tack på förhand :)
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som rör vårdnad finns i föräldrabalken (FB).

Vårdnadsansvaret innebär att dina föräldrar är ansvariga för att tillgodose dina behov samt ansvara för dina personliga förhållanden. Föräldrarnas vårdnadsansvar gäller dock bara till dess att du fyller 18 år, FB 6 kap 2 §. Om du är myndig har föräldrarna inte längre något juridiskt vårdnadsansvar och du har i och med det möjlighet att avgöra helt själv hur din boendesituation ska se ut. Utifrån vad du skriver i din fråga verkar det dock redan som att du bor enbart hos den förälder som du vill bo hos och därmed finns inte något ytterligare du kan göra.

Vad som dock kvarstår även efter du fyllt 18 år är föräldrarnas underhållsskyldighet. Denna skyldighet innebär att dina föräldrar har en plikt att försörja dig och finns kvar tills dess att du gått ut gymnasiet, FB 7 kap 1 §. Om föräldern även skulle missköta detta har du möjlighet att kräva ut underhåll från henom genom att exempelvis gå till domstol.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Om du har ytterligare frågor om vårdnad eller underhållsbidrag får du gärna vända dig till oss på Lawline med en ny fråga.

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3397)
2019-12-04 Skolfråga familjerätt
2019-11-24 Kan en vårdnadshavare stoppa att barnet reser utomlands?
2019-11-21 Vem står för begravningskostnaderna?
2019-11-21 Har jag rätt att umgås med ett barn som jag inte är förälder till?

Alla besvarade frågor (75291)