FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder17/11/2021

Kan en pensionär få fotboja i stället för fängelse?

Kan man få fotboja istället för fängelse om man är pensionär?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar när en person kan få fotboja i stället för fängelse, och om det spelar någon roll om personen i fråga är pensionär.

Din fråga regleras i lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Fotboja kan användas för att verkställa ett fängelsestraff utanför anstalt

En person som har dömts för brott och ådömts ett fängelsestraff får ansöka om att fängelsestraffet ska avtjänas utanför fängelseanstalt (2 § lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll). En förutsättning för att en sådan ansökning ska få göras är att det utdömda fängelsestraffet är högst sex månader långt (1 § lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll). Med en fotboja ska straffet verkställas i den dömdes bostad under tiden den dömde blir intensivövervakad. Fotbojan används för att utföra intensivövervakningen genom att kontrollera att den dömde inte vistas utanför bostaden om det inte har tillåtits (3 § lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll).

Det är kriminalvården som tar emot ansökningar om fotboja. För att en ansökning om fotboja ska bifallas krävs att den dömde har någon slags sysselsättning, exempelvis anställning, studier eller annan sysselsättning förmedlad av frivården. Det krävs dessutom att den dömdes bostad är godkänd som lämplig att verkställa straffet i. Om det i bostaden bor fler myndiga personer måste de ge sitt samtycke.

Vad innebär detta för dig

Om en person har dömts till ett fängelsestraff som är högst sex månader långt kan den dömde ansöka om att verkställa sitt straff med hjälp av fotboja. För att beviljas ansökan om att verkställa straff med fotboja krävs att den dömde har en sysselsättning, såsom arbete eller studier. Som pensionär uppfyller man inte automatiskt kravet på sysselsättning. Möjligheten att få fotboja är dock inte utesluten. Exempelvis kan en pensionär under tiden straffet avtjänas ges en sysselsättning förmedlad av frivården.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna MandersRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”