Kan en ordförande i en ideell förening fatta egna beslut?

Hej. Kan jag som ordförande i en ideell förening fatta egna beslut? S k ordförandebeslut

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till Lawline!

Allmänt om ideella föreningar

En ideell förening har ett ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet. En ideell förening får inte ha till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärsmässig verksamhet.

En ideell förening bildas genom att minst tre personer bestämmer syfte och namn. Vill man registrera sin förening måste man skriva stadgar och välja en styrelse. Vem som får bli medlem och hur framgår av föreningens stadgar. Ideella föreningar registreras hos Skatteverket.

Det finns nästan ingen lagstiftning om ideella föreningar (förutom vissa skatteregler), men det finns rättspraxis kring vad som räknas som ideell förening och hur en ideell förening bildas.

Ordförandebeslut

I vissa lagar, exempelvis Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

eller Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ges ordförande en möjlighet att ensam fatta beslut i nämndens (motsvarande styrelse) namn. Ett ordförandebeslut ska, enbart tas i brådskande fall, där nämndens avgörande inte kan inväntas. Som synes finns termen ordförandebeslut i denna typ tvångslagstiftning. Anledningen till det är att det då rör sig om beslut som inte kan dröja.

Vad gäller den civilrättsliga lagstiftningen återfinns inte termen ordförandebeslut.

”Ordförandebeslut” i ideella föreningar

Det finns så många olika former av ideella föreningar och med anledning av detta har det inte varit möjligt för lagstiftaren att stifta någon lag som gäller för alla ideella föreningar. Ideella föreningar har av den anledningen möjlighet att reglera sig själva genom deras stadgar. Föreningens stadgar är så att säga "föreningens egen lagstiftning". Annars kan ideella föreningar söka vägledning i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, vilket kallas en analogisk tillämpning. Den analogiska tillämpning innebär att man söker efter hur en oreglerad fråga ska avgöras, genom att utgå från lagreglering på liknande områden.

Vid en analogi av lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar vore det inte möjligt med ordförandebeslut. Bland annat för att styrelsen är beslutsför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter, eller det högre antal som har bestämts i stadgarna, är närvarande, enligt 21 §. Vidare innehåller lagen ett majoritetskrav vid styrelsebeslut, 22 §. Dessa paragrafer är inte heller möjliga att avvika från genom föreningens stadgar.

Slutsats

Som sagt är ideella föreningar emellertid inte reglerade genom lag. Din förening bör däremot ha stadgar som kan ses som föreningens egen lag. Har du inte stöd för ett ”ordförandebeslut” i stadgarna tolkar jag det som att du inte har möjlighet att genomföra det i din förening.

Ser vi till lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar finns det inte stöd för ordförandebeslut. Observera dock att lagen som sagt inte är direkt tillämplig på din fråga.

Hoppas detta åtminstone gav lite klarhet i frågan!

Med vänlig hälsning, Aksel

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000