Kan en make vid skilsmässa tvingas byta efternamn?

2019-11-25 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag och min fru har skilt oss. Min fru har fortfarande mitt efternamn som hennes efternamn. Jag vill att min fru tar bort alltså byter mitt efternamn mot hennes gamla efternamn alltså tar bort mitt efternamn och undrar om jag har laglig rätt att kräva det av henne???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan så som att din före detta fru valde att ta över ditt efternamn och då samtidigt att ta bort sitt tidigare efternamn när ni ingick i ett äktenskap.

Reglerna kring namnbyte regleras i lagen om personnamn.

Har en make rätt till den andra makens efternamn?

Enligt 12 § i lagen om personnamn har en make rätt att ta över en annan makes efternamn. Man har alltså som make en juridisk rätt att byta sitt efternamn till det efternamn den andra maken har.

Kan man med lagstöd kräva att någon byter efternamn?

Det finns undantagsfall då man kan kräva att någon byter efternamn. Detta regleras i 21 § i lagen om personnamn. Detta gäller dock endast om en person har antagit ett efternamn som denna inte har rätt till samt att detta ska leda till besvär för någon annan. Regeln blir alltså inte tillämplig här då en make har laglig rätt att ta över en annan makes efternamn.

Sammanfattning
I vissa undantagsfall kan man ansöka till domstol om att någon inte ska få ha ett visst efternamn, detta gäller dock endast under vissa begränsade förutsättningar. En make har rätt till att ta över en annan makes efternamn. Vid en eventuell skilsmässa kan den ena maken inte med laglig rätt ställa krav på att den andra maken inte längre ska ha kvar sitt nya efternamn.

Du kan hitta mer information om namnbyte på skatteverkets hemsida.

Hoppas detta gav svar på din fråga

Med vänlig hälsning

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?