Kan en make tvinga den andra maken att sälja bostaden, och ingår en bostad som make köper innan ansökan om skilsmässa i bodelning?

2021-11-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min man uppgav att han vill skiljas för 2 veckor sedan. Han har nu köpt en bostadsrätt med hjälp av sina föräldrar bakom min rygg samt bokat tid med advokat ihop med svärmor..Jag tror att syftet med detta är att få mig att sälja vårt hus som jag inte vill. Vad gäller? Hur kan han tvinga mig att sälja? Vad gäller för den bostad som han skaffat på egen hand när vi fortfarande är gifta? Det finns ingen ansökan om sklismässa inlämnad
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De regler som är aktuella för din fråga återfinns i äktenskapsbalken, som jag kommer förkorta ÄktB. Jag kommer gå igenom och förklara de regler som är relevanta, för att sedan använda dessa för att besvara frågan.

Bodelning vid skilsmässa
När makar genomgår en skilsmässa så ska en bodelning ske där makarnas egendom delas upp mellan dem (9 kap. 1 § ÄktB). Vid en sådan bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är i sin tur egendom som har en make fått, ärvt eller på annat sätt erhållit med förbehåll om att den ska just vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Makarna får även vid bodelningen ta undan personlig egendom såsom exempelvis kläder eller annan liknande egendom som makarna använt för personligt bruk (10 kap. 2 § ÄktB). Det innebär för att egendomen inte ska ingå i bodelningen, så måste det uttryckligen stå skrivet i antingen äktenskapsförord, testamente, gåvobrev eller liknande rättshandling att egendomen ska vara makens enskild eller personliga saker såsom kläder.

Kan make tvinga den andra maken att sälja huset vid skilsmässa?
Jag utgår från att huset ni bor i nu inte är din mans enskilda egendom, utan att denna är er gemensamma bostad. Det finns speciella regler för vad som gäller för just gemensam bostad vid bodelning. En make får inte utan den andra makens samtycke sälja makarnas gemensamma bostad (7 kap. 5 § ÄktB). Det betyder att innan bodelning så kan inte din man tvinga dig att sälja ert hus, eftersom han behöver ditt samtycke då det är er gemensamma bostad (7 kap. 7 § ÄktB). Det han skulle kunna göra är dock att ansöka hos domstol att huset ska säljas, och domstolen kan då tillåta denna åtgärd (7 kap. 8 § ÄktB). Domstolen kommer endast tillåta en sådan försäljning utan ditt samtycke om det inte finns godtagbar anledning till att du inte samtycker till försäljning av huset.

När bodelningen görs, kommer huset tillfalla någon av er på er så kallade lott i bodelningen. Vid bodelning ska nämligen makarnas andelar i boet räknas (11 kap. 1 § ÄktB), där makarnas skulder först kommer täckas och sedan ska allt giftorättsgods att läggas ihop för att till sist delas lika mellan makarna (11 kap. 2 § samt 3 § ÄktB). Den make som huset tillfaller är beroende av vem som önskar att behålla huset (11 kap. 7 § ÄktB) eller den som bäst behöver bostaden (11 kap. 8 § ÄktB). Det betyder att du kan önska att få behålla huset vid bodelningen i er skilsmässa, men om din man har särskilda kopplingar till huset eller kan anses bättre behöva det så kan huset komma att tillfalla honom när er bodelning sker. Om det skulle tillfalla honom, så får han sälja det efter bodelningen. Skulle huset i stället tillfalla dig, kan han inte tvinga dig att sälja det.

Vad händer med bostad vid skilsmässa som ena maken köper under tiden man fortfarande är gift?
En bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandet den dag då talan om skilsmässa väcks (9 kap. 2 § ÄktB). Det innebär att bodelning kommer att göras utifrån den egendom som makarna har när ansökan om skilsmässa görs. Eftersom din man köpte bostaden under tiden som ni fortfarande var gifta, så kommer denna ingå i er bodelning om den inte ska ses som enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord.

Sammanfattning
Din man kan inte tvinga dig att sälja ert hus som är er gemensamma bostad så länge ni fortfarande är gifta. För det krävs att han går till domstol som tillåter att bostaden säljs. När ansökan om skilsmässa gjorts och bodelning görs kan huset komma att tillfalla någon av er, och då är det upp till den personen att besluta om en eventuell försäljning. Den bostad som din man köpt innan ni lämnat in ansökan om skilsmässa kommer också ingå i en bodelning, såvida den inte skulle utgöra enskild egendom genom någon form av rättshandling, såsom ett äktenskapsförord.


Jag hoppas att jag med detta har kunnat besvara din fråga. Om du har fler funderingar, tveka inte på att återkomma med dessa till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1122)
2022-01-08 Vad händer med våra skulder i samband med skilsmässa?
2022-01-08 Får jag ta del av utdelning efter skilsmässa?
2022-01-06 Kan jag kräva en bodelning i samband med en skilsmässa och vad innebär en sådan?
2022-01-05 Kan jag annullera (ogiltigförklara) mitt äktenskap?

Alla besvarade frågor (98575)