Kan en make ge bort egendom innan skilsmässan utan konsekvenser vid bodelningen?

Anna är gift med Pelle.

De saknar äktenskapsförord.

På Annas bakkonton finns pengar som hon har tjänat och pengar hon har fått ifrån släktingar.

Anna funderar på att skilja sig.

1. Innan Anna berättar detta för Pelle (innan äktenskapsskillnad har väckts),

- har Anna rätt att ge bort sina pengar till t ex Annas pappa?

2. Om Anna gör detta, kommer det då att räknas av hennes del vid bodelningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkt för makars egendom

Utgångspunkten är att varje make får förfoga över sina egna tillgångar och att bodelningen ska göras utifrån hur egendomsförhållandena såg ut den dagen äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Som utgångspunkt räknas således inte gåvor som man gav innan man väckt talan äktenskapsskillnad av vid bodelningen. Det finns dock en specialbestämmelse som tar sikte på om den ena maken minskar sitt giftorättsgods innan talan om äktenskapsskillnad väckts.

Specialregel när make minskar sitt giftorättsgods innan talan om äktenskapsskillnad väckts

Om Anna ger bort tillgångar till sin pappa utan Pelles samtycke inom tre år innan talan om innan talan om äktenskapsskillnad väcktes och detta i inte obetydlig omfattning minskat hennes giftorättsgods ska Pelles andel vid bodelning beräknas som om gåvans värde hade ingått i hennes giftorättsgods. Annas del i giftorättsgodset ska minskas i motsvarande mån (11 kap. 4 § ÄktB).

Enligt förarbetssuttalandena bör en bedömning av om giftorättsgodset minskat "i inte obetydlig omfattning" innebära en bedömning av relativa tal istället för absoluta. Det är således inte antalet kronor Anna ger bort som är avgörande utan värdet i relation till hennes övriga egendom. Om gåvan, eller gåvornas sammanlagda värde, uppgår till mer än 10 procent av Annas nettogiftorättsgods bör giftorättsgodset anses ha minskats i inte obetydlig omfattning. Om Anna har ett stor nettogiftorättsgods kan dock också ett lägre procenttal anses innebära samma sak. Om en minskning av Annas del i giftorättsgodset kommer ske beror såldes på hur mycket egendom hon ger bort i förhållande till sina samlade tillgångar.

Slutsats

Om Anna ger bort egendom till sin pappa, utan Pelles samtycke, innan talan om äktenskapsskillnad väcks så innebär det kan komma att avräknas hennes del.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna RappmannRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000